Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Polisi Ddwyieithog

  Rydym yn cydweithio’n agos â Chomisiynydd y Gymraeg ac yn nodi ein Polisi Iaith Gymraeg yn ein Siarter Teithwyr, a nodir isod;  

  Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. 

  Rydym yn gweithredu gwasanaeth dwyieithog yn y meysydd canlynol: 

  • Ymatebion i ohebiaeth ysgrifenedig
  • Galwadau ffôn Cysylltiadau Cwsmeriaid
  • Gohebiaeth e-bost
  • Gwybodaeth am amserlenni – trwy Wasanaeth Cymraeg Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaetho
  • Mae ein harwyddion bron i gyd yn ddwyieithog bellach. Ein nod yn y pen draw yw sicrhau bod ein harwyddion i gyd yn ddwyieithog mewn gorsafoedd yng Nghymru. 
  • Cynhyrchu deunydd hyrwyddo dwyieithog lle bo’n briodol
  • Cynhyrchir yr Amserlenni Poced a'r arweiniadau i wasanaethau yn ddwyieithog
  • Darparu cyhoeddiadau Cymraeg i deithwyr lle bo hynny’n bosibl mewn gorsafoed

  Gwefan: Fel rhan o’n hymrwymiad i ddiwylliant Cymru, rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod gwefan Trenau Arriva Cymru ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Fodd bynnag, gan fod rhai rhannau o’r wefan yn cael eu diweddaru yn aml neu drwy ffrydiau awtomatig oddi wrth drydydd partïon, nid yw hyn yn bosibl bob amser. Mae’n ddrwg gennym am y cyfyngiad hwn ond gobeithiwn y byddwch yn parhau i ddefnyddio’r wefan Gymraeg lle mae ar gael.  

  Nid yw swyddogaethau canlynol y wefan ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg: