Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ffyrdd i Arbed Arian  

  Ways to save on train fares

  Rydym yn ceisio sicrhau bod ein prisiau cyn ised â phosibl, ond dyma rai awgrymiadau ychwanegol am sut i arbed arian ar docynnau trên.


  Prynu’n gynnar

  Po fwyaf o flaen llaw y byddwch yn archebu’ch tocynnau, po rataf y tocynnau. Caiff ein tocynnau Advance eu rhyddhau 12 wythnos cyn y dyddiad ymadael, sef pryd cewch chi’r prisiau rhataf. Chwiliwch am amserau a thocynnau i weld pryd mae’r tocynnau rhataf ar gael.  


  Multi-Flex i ddyfeisiau symudol

  Gallwch arbed 16% ar gost teithiau rheolaidd ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru, trwy ddefnyddio’r pecyn arbennig o docynnau y gallwch ei brynu unrhyw le, unrhyw bryd, eu cadw a’u defnyddio ar eich ffôn clyfar!

  Gallwch lawrlwytho’r ap ATW Tickets AM DDIM neu chwilio am "ATW Tickets" yn eich siop apiau 


  Teithio ar wasanaethau llai prysur

  Trwy deithio ar wasanaethau y tu allan i’r amserau prysur, gallwch arbed hyd at 20% ar rai tocynnau trên dethol. Mae’r trenau hyn fel arfer yn llai prysur hefyd, felly mae mwy o seddi ar gael. Mae’r holl oriau teithio ar benwythnos y tu allan i’r amserau prysur. Mae’r trenau’n llai prysur y tu allan i’r oriau brys ar ddyddiau’r wythnos fel arfer. Ceisiwch deithio rhwng 09:30 a 15:59, neu ar ôl 18:30.


  Tocynnau heb ffi

  Pan fyddwch yn archebu eich tocynnau gyda ni, ni chodir ffioedd na thaliadau am gardiau, ac nid oes rhaid ichi dalu costau postio safonol. 


  Teithio mewn grŵp

  Os bydd rhwng 3 a 9 ohonoch yn teithio gyda’ch gilydd, gallwch gael gostyngiad ar rai tocynnau. Os ydych chi’n bwriadu teithio mewn grŵp mwy o 10 neu fwy, byddwch yn cael gostyngiad o 25% os oes lle i’r grŵp ar y gwasanaeth rydych wedi’i ddewis.


  Arbed 1/3 gyda cherdyn rheilffordd

  Mae cardiau rheilffordd yn ffordd wych o arbed arian wrth deithio. Gallwch brynu cerdyn rheilffordd i chi’ch hun, eich teulu a’ch ffrindiau. Mae gwybodaeth am gardiau rheilffordd, gan gynnwys prisiau, i’w gweld yma


  Dewis y tocyn cywir

  Gallech arbed arian trwy ddewis y tocyn cywir – Advance, Off-peak neu Anytime (yn enwedig tocynnau Advance, lle gallech arbed hyd at 40%).

   

  Search and Buy Train Tickets