Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ap tocynnau i ddyfeisiau symudol oddi wrth Drenau Arriva Cymru

  Mobile Arriva Trains Wales Ticket App

  Y ffordd hawdd i gynllunio teithiau a chael y tocynnau rhataf


  Mae ap tocynnau di-dâl Trenau Arriva Cymru yn eich helpu i:

  • Chwilio am amserau trenau ledled y Deyrnas Unedig a chynllunio teithiau
  • Gweld rhifau platfformau ac amserau ymadael
  • Gweld gwybodaeth amser real am rediad y trenau ac oedi
  • Cael y tocyn rhataf ar gyfer llawer o deithiau: tocynnau Multi-Flex, ar gael ar yr ap hwn yn unig.
  • Prynu’r rhan fwyaf o docynnau Trenau Arriva Cymru yn gyflym ac yn hawdd, unrhyw bryd, yn unrhyw le.
  • Gall tocynnau i ddyfeisiau symudol (mTickets) gael eu hanfon yn ddiogel a’u storio ar eich dyfais symudol.
  • Arbed arian – nid ydym yn codi ffioedd trafodiadau na ffioedd cardiau talu.

  Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim ar ffonau clyfar a llechi Apple ac Android trwy fynd i app.arrivatrainswales.co.uk neu decstio ATW i 86688 neu chwilio am “ATW Tickets” yn yr Apple App Store a Google Play Store.  

  APP STORE DOWNLOAD         Get it on Google Play

  Noder:

  • Wrth gychwyn ar eich taith o orsaf â chyfleusterau prynu tocynnau, rhaid ichi brynu tocyn dilys ar gyfer eich taith cyn mynd ar drên.
  • Rhaid i docynnau ar ddyfeisiau symudol (mTickets) gael eu gwneud yn weithredol cyn ichi fynd ar y trên.
  • Ar gael mewn rhai gwledydd. Gwiriwch eich siop apiau leol cyn ei ddefnyddio. Neu ddefnyddiwch ein gwefan i ddyfeisiau symudol