Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Travelling with Arriva Trains Wales

  Travelling With Us Arriva Trains Wales

  Amserlenni

  Yma gallwch weld a lawrlwytho ein holl amserlenni poced cyfredol er mwyn cynllunio’ch taith, wedyn eu hargraffu neu eu cadw ar eich cyfrifiadur.

  Map Llwybrau

  Ddim yn siŵr i ble ac o ble mae ein gwasanaethau’n rhedeg? Gallwch weld a lawrlwytho ein mapiau rhwydwaith.

  Ein gorsafoedd

  I’ch helpu i gynllunio’ch taith, gallwch gael gwybod pa gyfleusterau sydd ar gael yn y gorsafoedd ar ein rhwydwaith. Rhowch enw’r orsaf i mewn a chaiff y manylion eu dangos.

  Teithio i ac o'r orsaf

  Ddim yn siŵr sut i fynd i’ch gorsaf neu barhau â’ch taith? Gallwch gael gwybod rhagor am gysylltiadau bws, cysylltiadau â meysydd awyr a safleoedd tacsis wrth orsafoedd yma.

  Ar ein trenau

  Gallwch gael gwybod pa gyfleusterau sydd ar gael ar ein trenau.

  Digwyddiadau arbennig

  Os ydych chi’n teithio i ddigwyddiad neu ŵyl ar y trên, bydd ein tudalen Digwyddiadau Arbennig yn helpu i wneud eich taith yn ddiogel ac yn syml.

  Teithio â chymorth 

  Os oes arnoch angen help wrth deithio, dyma ble gallwch drefnu cymorth cyn eich taith.

  Prynu tocyn cyn mynd ar drên

  Gwybodaeth am y rhwymedigaeth sydd arnoch i brynu tocyn dilys ar gyfer eich taith cyn mynd ar drên wrth gychwyn ar eich taith o orsaf lle mae cyfleusterau prynu tocynnau ar gael.