Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio Rhatach

  Concessionary Travel Banner

  Bydd cynllun Teithio Rhatach Llywodraeth Cymru yn rhedeg fel y nodir isod am y ddwy flynedd nesaf (gan ddod i ben ym mis Hydref 2018). Gall deiliaid Cardiau Teithio Rhatach a ddyroddir gan awdurdodau lleol Cymru deithio am ddim ar y llwybrau canlynol. Dyma’r cynlluniau:

  • Wrecsam – Pont Penarlâg
  • Arfordir y Cambrian (Machynlleth – Pwllheli)
  • Llinell Dyffryn Conwy
  • Calon Cymru


  Llinellau Caerdydd a’r Cymoedd

  Mae’r cynllun hwn ar gael i holl ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach a ddyroddir gan unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru. Bydd deiliaid cardiau’n gymwys i gael gostyngiad o 1/3 ar docynnau lleol ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd, am neu ar ôl 09.30 dydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul a Gwyliau Banc. Mae’r cyfnod hwn yn dechrau o 2 Ionawr 2015 nes clywir yn wahanol.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.arrivatrainswales.co.uk/ATWRailcards/  Llinell Dyffryn Conwy

  Mae’r cynllun hwn ar gael i holl ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach a ddyroddir gan unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru. Bydd deiliaid cardiau’n gymwys i deithio am ddim ar holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno ac ar holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Cyffordd Llandudno a Llandudno. Mae’r cynllun hwn yn weithredol am gyfnod treigl o 12 mis ar linell Dyffryn Conwy.

  Caniateir teithio rhwng y gorsafoedd canlynol:

  • Llandudno
  • Deganwy
  • Cyffordd Llandudno
  • Glan Conwy
  • Tal-y-Cafn
  • Dalgarrog
  • North Llanrwst
  • Betws-y-Coed
  • Pont-y-Pant
  • Dolwyddelan
  • Roman Bridge
  • Blaenau Ffestiniog


  Wrecsam i Bont Penarlâg

  Mae’r cynllun hwn ar gael i holl ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach a ddyroddir gan unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru. Caniateir teithio am ddim rhwng y gorsafoedd a restrir isod. Mae’r cynllun hwn yn weithredol am gyfnod treigl o 12 mis rhwng Wrecsam a Phont Penarlâg.

  Caniateir teithio rhwng y gorsafoedd canlynol:

  • Pont Penarlâg
  • Shotton
  • Penarlâg
  • Bwcle
  • Penyffordd
  • Yr Hob
  • Caergwrie
  • Cefn-y-Bedd
  • Gwersyllt
  • Wrecsam Cyffredinol
  • Wrecsam Canolog


  Arfordir y Cambrian

  Mae’r cynllun hwn ar gael i holl ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach a ddyroddir gan unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru. Bydd deiliaid cardiau’n gymwys i deithio am ddim ar holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Pwllheli a Machynlleth. Mae’r cyfnod hwn yn rhedeg o 1 Hydref 2018 i 13 Hydref 2018.

  Noder: yn ystod tymhorau ysgol bydd rhywfaint o gyfyngiadau ar deithio ar rai trenau.
  06.10 Pwllheli – Machynlleth rhwng Abermaw a Thywyn
  07.34 Pwllheli – Machynlleth rhwng Penrhyndeudraeth a Harlech  
  12.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth
  14.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Tywyn ac Abermaw

  Caniateir teithio rhwng y gorsafoedd canlynol:

  • Pwllheli
  • Abererch
  • Penychain
  • Criccieth
  • Porthmadog
  • Minffordd
  • Penrhyndeudraeth
  • Llandecwyn
  • Talsarnau
  • Tygwyn
  • Harlech
  • Llandanwg
  • Pensarn
  • Llanbedr
  • Dyffryn Ardudwy
  • Talybont
  • Llanaber
  • Barmouth
  • Morfa Mawddach
  • Fairbourne
  • Llwyngwril
  • Tonfanau
  • Tywyn
  • Aberdovery
  • Penhelig
  • Dovey Junction
  • Machynlleth


  Llinell Calon Cymru

  Mae’r cynllun hwn ar gael i holl ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach a ddyroddir gan unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru. Bydd deiliaid cardiau’n gymwys i deithio am ddim ar holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng y gorsafoedd a restrir isod. Mae’r cyfnod hwn yn rhedeg o 1 Hydref 2018 i 13 Hydref 2018. Nodyn arbennig: Ni chaniateir teithio am ddim rhwng y gorsafoedd a ddangosir mewn inc coch yn unig neu rhwng y gorsafoedd a ddangosir mewn inc porffor yn unig. Ni chaniateir teithio am ddim yn gyfan gwbl rhwng Amwythig a Bucknell neu rhwng Llanelli ac Abertawe.

  Caniateir teithio rhwng y gorsafoedd canlynol, o dan y telerau a nodir uchod:

  • Shrewsbury 
  • Church Stretton 
  • Craven Arms 
  • Broome 
  • Hopton Heath 
  • Bucknell 
  • Knighton
  • Knucklas
  • Llangynllo
  • Llanbister Road
  • Dolau
  • Pen-y-bont
  • Llandrindod
  • Builth Road
  • Cilmeri
  • Garth (Powys)
  • Llangammarch
  • Llanwrtyd
  • Sugar Loaf
  • Cynghordy
  • Llandovery
  • Llanwrda
  • Llangadog
  • Llandeilo
  • Fairfach
  • Llandybie
  • Ammanford
  • Pantyfynnon
  • Pontarddulais
  • Llangennech
  • Bynea
  • Llanelli
  • Gowerton 
  • Swansea