Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cyrchfannau ar y trên ledled Cymru

  Destinations across our network

  Mae cynifer o leoedd i ymweld â nhw ar ein rhwydwaith, a dewis helaeth o docynnau rhad i fynd â chi iddyn nhw.


  Ar gyfer hwyl i’r teulu, siopa, chwaraeon a safleoedd treftadaeth, gall teithio gyda ni gynnig ffordd rad, ddibynadwy, hamddenol ac amgylcheddol gyfrifol o deithio. O’r gogledd i’r de ac o’r dwyrain i’r gorllewin, gall Trenau Arriva Cymru eich cysylltu â’r hyn sy’n bwysig i chi.

  Ysbrydoliaeth

  Cymerwch olwg ar rai o'r cyrchfannau ar ein rhwydwaith i ddysgu mwy am rai o’r lleoedd gwych hyn a dechrau cynllunio’ch taith.


  Cofrestru i gael ein Cylchlythyr

  Cewch fod ymysg y cyntaf i gael gwybod am ddigwyddiadau sydd ar ddod a chynigion trwy gofrestru i gael ein cylchlythyr trwy e-bost.

  Sign up for Arriva Trains Wales newsletter