Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Stadiwm Dinas Caerdydd

  Cardiff City Stadium 535x200 IMG
  Os ydych chi’n teithio i Stadiwm Dinas Caerdydd i gemau pêl-droed ar y trên, bydd y wybodaeth ganlynol yn helpu i wneud eich taith yn ddiogel ac yn syml.

  Search and Buy train tickets

  Bydd systemau rheoli torfeydd ar waith yng ngorsaf Parc Ninian a gorsaf Grangetown ar ôl y gêm, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yr orsaf mewn da bryd. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir yn gryf i ddefnyddio gorsaf Grangetown gan fod trenau hirach ac amlach yn aros yn yr orsaf hon.

  Gorsaf Grangetown

  Mae trenau i Grangetown trwy Gaerdydd Canolog yn rhedeg bob rhyw 12 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Dim ond gwaith 10 munud o gerdded ar hyd Sloper Road sydd rhwng yr orsaf a’r Stadiwm.

  Dylai teithwyr sy’n methu â defnyddio’r grisiau wrth orsaf Grangetown gysylltu â Gwasanaeth Teithio â Chymorth Trenau Arriva Cymru o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

  Gorsaf Parc Ninian

  Mae trenau i Barc Ninian ar hyd Llinell y Ddinas yn rhedeg bob rhyw 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 1836, ac wedyn bob rhyw 60 munud gyda’r nos. Nid oes unrhyw wasanaethau ar Linell y Ddinas ar ddydd Sul.

  Dim ond ar ddiwrnodau gemau mae’r newidiadau hyn yn berthnasol.


  Rhagor o wybodaeth