Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Teithio i Amwythig gyda Threnau Arriva Cymru

    Shrewsbury Banner

    Mae Amwythig, cyrchfan ddeniadol sy’n enwog am ei strydoedd coblog a’i hadeiladau du a gwyn â’u fframiau pren

    Yn dref farchnad ganoloesol yng nghanolbarth Lloegr â hanes sydd wedi’i gadw’n falch.

    Search and Buy train tickets

    Mae Amwythig yn cael ei chyfrif yn un o’r lleoedd hapusaf i fyw ym Mhrydain, ac yn gartref i nifer o safleoedd hanesyddol y gall y teulu i gyd eu mwynhau, pa un ydych chi’n ymweld am y diwrnod neu’r wythnos.

    Saif y dref ar lan afon Hafren ger y ffin â Chymru, wedi’i hamgylchynu gan ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol, gyda bryniau trawiadol Swydd Amwythig i’r de a Pharc Cenedlaethol Eryri i’r gorllewin. Mae Amwythig, sydd ddim ond awr o Birmingham a dwy awr o Gaerdydd ar y trên, yn fan delfrydol i ddarganfod treftadaeth Prydain ar ei gorau.  

    Atyniadau penigamp

    Mae canol tref prysur Amwythig yn gartref i amrywiaeth o atyniadau ac mae digonedd o fannau gwyrdd i’w crwydro ar droed. Mae castell y dref, o dywodfaen coch, yn un o 660 o adeiladau rhestredig yn Amwythig, ac yno arddangosir casgliadau trawiadol Ymddiriedolaeth Amgueddfa Catrawd Swydd Amwythig. Safle arall na ddylid ei golli yw Abaty Amwythig, a sefydlwyd fel mynachdy Benedictaidd yn 1083, ac a ddaeth yn enwog yn ddiweddar fel lleoliad y straeon ditectif hanesyddol am y Brawd Cadfael.

    Ar hyd yr afon saif Quarry Parc, 29 erw o dir lle cynhelir calendr o ddigwyddiadau bywiog drwy gydol y flwyddyn. Yng nghanol y parc mae The Dingle, gardd wedi’i thirweddu’n wych lle ceir arddangosiadau o flodau tymhorol; y ffordd orau i’w mwynhau yw wrth fynd am dro hamddenol neu gael picnic yn yr haf.

    Diwylliant a threftadaeth

    Gyda’i chyfuniad o hanes hynod a diwylliant cyfoes, mae’n hawdd treulio prynhawn hamddenol yn Amwythig. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys yr amgueddfa a’r oriel gelf yn adeilad Fictoraidd hardd y Music Hall; Theatre Severn, lleoliad celfyddydol trawiadol ar lan yr afon sy’n enwog am theatr, cerddoriaeth a dawns; a’r Darwin Town Trail, taith hynod ddiddorol sy’n dilyn camre’r naturiaethwr a daearegwr byd-enwog Charles Darwin, a fu’n byw yn Amwythig nes ei fod yn ei ugeiniau hwyr.

    Siopa

    Town Square, Shrewsbury

    Image thanks to: Shropshire Tourism UK Ltd

    O siopau annibynnol strydoedd troellog y dref i’r brandiau dylunwyr yn y canolfannau siopa steilus, nid oes prinder lleoedd i wario arian yn Amwythig. Yng nghanol y dref, ar hyd Pride Hill ac yng nghanolfan Darwin ceir amrywiaeth o frandiau dylunwyr a siopau’r stryd fawr i gael prynhawn moethus o siopa.  
     
    Dylai pobl sy’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol alw heibio i ganolfan siopa y Parade gerllaw, lle ceir cymysgedd hyfryd o fasnachwyr lleol a siopau annibynnol, yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau hwyliog drwy gydol y flwyddyn. Mae strydoedd canoloesol swynol Amwythig, gan gynnwys Butcher Row a Wyle Cop, hefyd yn gartref i resi o siopau annibynnol ac ni ddylid eu colli!

    Bwyd a diod

    O gwmpas cornel pob stryd goblog mae tafarn draddodiadol, caffi annibynnol ac ystafell de arddull yr oes a fu, sy’n cynnig pethau blasus i fodloni unrhyw un! Gall bwydgarwyr roi cynnig ar ddanteithion gorau Swydd Amwythig yn neuadd y farchnad, ac ar ddydd Gwener cyntaf pob mis mae marchnad ffermwyr yn dod i Amwythig i gynnig y cynnyrch lleol mwyaf ffres gyda rhywbeth at ddant pawb.

    Search and Buy train tickets