• SailRail – Amserlenni

  Y ffordd hawsaf a chyflymaf o ddod o hyd i amserlenni trenau a fferïau yw defnyddio ein gwasanaeth Journey Planner. Ewch i www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk i gael ein hamserlenni SailRail.


  Amserlen Trenau  

  Arriva Trains Wales, ar gyfer trenau yng Nghymru a’r Gororau i Abergwaun a Chaergybi.

  Great Western Railway, ar gyfer trenau o Lundain, de orllewin Lloegr a de Cymru i Abergwaun.

  Trenau Virgin, ar gyfer trenau o Lundain, gorllewin canolbarth Lloegr a gogledd Cymru i Gaergybi.

  Irish Rail, ar gyfer trenau yn Iwerddon.

  Rydym yn eich cynghori hefyd i wirio nad oes unrhyw newidiadau i’r amserlenni hyn oherwydd digwyddiadau mawr neu waith peirianyddol. I wneud hyn, ewch i Journey Check a’r dudalen Gwaith Peirianyddol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am amserlenni trenau, gallwch weld mwy o fanylion ac anfon eich ymholiadau atom trwy fynd i’r dudalen Cysylltu â Ni.

  Hwyliadau Fferïau 

  Cynghorir holl deithwyr SailRail i wirio manylion eu taith ar y trên a’r fferi cyn cychwyn arni. Gellir gweld y manylion trwy ddefnyddio’r dolenni isod:

  Gwasanaeth JourneyCheck Trenau Arriva Cymru www.journeycheck.com/arrivatrainswales
  Gwasanaeth JourneyCheck First Great Western www.journeycheck.com/greatwesternrailway
  Trenau Virgin www.journeycheck.com/virgintrains  
  Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol www.nationalrail.co.uk 

  Fferïau 
  Ffoniwch +44 (0) 8705 755 755 pan fyddwch yn teithio i Iwerddon o Brydain.   
  Ffoniwch +353 (0) 1 204 7799 pan fyddwch yn teithio i Brydain o Iwerddon.

  Stena Line

  Ewch i wefan Stena Line www.stenaline.co.uk/ferry/latest-sailing-information i gael diweddariadau ynghylch y llwybrau canlynol:
  Abergwaun i Rosslare   
  Caergybi i Dublin Ferryport   
  Lerpwl i Dublin Ferryport

  Irish Ferries
  Ewch i wefan Irish Ferries www.irishferries.com/gb/sailing-update.asp i gael diweddariadau ynghylch y llwybrau canlynol:  
  Caergybi i Dublin Ferryport

  *Noder y gall yr amseriadau isod newid ar fyr rybudd. Bwriedir iddynt roi awgrym o’r dewisiadau ar gyfer eich taith. Dylech bob amser wirio’r manylion gyda’r cwmnïau gweithredu yn uniongyrchol cyn teithio.

  Coridor Canolog (Caergybi / Dulyn)  

  Irish Ferries  

  Caergybi
  Dublin Ferryport
  02.40 05.55
  11.50 - Swift 13.39
  14.10 17.25
  17.15 - Swift 19.15

   

  Dublin Ferryport Caergybi
  08.05 11.30
  08.45 – Swift 10.45
  14.30 - Swift 16.30
  20.55 00.20

   

  Stenaline  

  Caergybi
  Stena Porthladd Dulyn 
  02.40 05.45*
  08.55 12.10
  13.50 17.05
  20.30 23.45
  Stena Porthladd Dulyn 
  Caergybi
  02.15 05.45
  08.20 11.50
  15.10 18.40
  20.40 00.01

   

  *Nid oes cysylltiadau trên ar gael ar gyfer y fferi sy’n cyrraedd Porthladd Dulyn am  05.45. Bydd angen i deithwyr drefnu’r daith ymlaen i Ddulyn eu hunain. 

   

  Coridor y de (Abergwaun / Rosslare) 

  Stenaline 

  Porthladd Abergwaun
  Porthladd Rosslare 
  02.30 06.30
  14.30 18.00

   

  Porthladd Rosslare 
  Porthladd Abergwaun
  09.00 12.30
  21.15 00.30

  Nifer gyfyngedig o wasanaethau trên cysylltiol sydd ar gael o Rosslare. Dylech wirio’r manylion ar wefan Irish Rail www.irishrail.ie.


  Cynghorir holl deithwyr SailRail i wirio manylion eu taith ar y trên a’r fferi cyn cychwyn arni. Gellir gweld y manylion trwy ddefnyddio’r dolenni isod:


  Trenau 
  Gwasanaeth JourneyCheck Trenau Arriva Cymru www.journeycheck.com/arrivatrainswales
  Gwasanaeth JourneyCheck First Great Western www.journeycheck.com/firstgreatwestern
  Trenau Virgin www.virgintrains.co.uk/updates
  Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol www.nationalrail.co.uk 

  Fferïau
  Ffoniwch +44 (0) 8705 755 755 pan fyddwch yn teithio i Iwerddon o Brydain.
  Ffoniwch +353 (0) 1 204 7799 pan fyddwch yn teithio i Brydain o Iwerddon.

  Stena Line
  Ewch i wefan Stena Line www.stenaline.co.uk/ferry/latest-sailing-information i gael diweddariadau ynghylch y llwybrau canlynol:
  Abergwaun i Rosslare
  Caergybi i Dublin Ferryport 
  Lerpwl i Belfast
  Cairnryan i Belfast

  Irish Ferries
  Ewch i wefan Irish Ferries www.irishferries.com/gb/sailing-update.asp i gael diweddariadau ynghylch y llwybrau canlynol:
  Caergybi i Dublin Ferryport