Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sut i brynu’ch tocyn

  tickets-signs

  Pan brynwch oddi wrth Drenau Arriva Cymru, y cwbl rydych chi’n ei dalu yw pris eich tocyn. Nid ydym yn codi ffioedd bwcio na ffioedd cardiau ac mae post safonol yn ddi-dâl.

  Ar lein

  Rhowch fanylion eich taith i mewn i chwiliad ‘Tocynnau ac amserau trenau’ i ddod o hyd i’r prisiau gorau neu cliciwch yma. Nid ydym yn codi ffioedd bwcio a gallwch gael eich tocynnau trwy bost Dosbarth Cyntaf (caniatewch saith diwrnod iddynt gyrraedd); neu gasglu’ch tocynnau rhagdaledig o beiriannau gwerthu tocynnau mewn gorsafoedd lle mae rhai.

  Ar ddyfais symudol/ap

  Gallwch brynu’ch tocyn ar eich ffôn clyfar gydag ap di-dâl Trenau Arriva Cymru. Gallwch brynu tocynnau’n ddiogel ar ein ap a chasglu’ch tocynnau o beiriannau tocynnau, neu os yw tocynnau i ddyfeisiau symudol ar gael ar gyfer eich taith, caiff eich tocyn ei storio yn yr ap ar eich dyfais.

  Dros y ffôn

  Gallwch brynu tocynnau dros y ffôn hefyd. Ffoniwch ni ar 08709 000 773 rhwng 8am a 10pm dydd Llun i ddydd Sadwrn neu 9am a 5pm ar ddydd Sul. Gallwch ddewis casglu’ch tocynnau o beiriant gwerthu tocynnau neu eu cael drwy’r post (caniatewch saith diwrnod iddynt gyrraedd).

  O beiriannau gwerthu tocynnau mewn gorsafoedd lle mae rhai

  Mae’r peiriannau hyn yn gwerthu amrywiaeth o docynnau i gyrchfannau poblogaidd i’w defnyddio ar unwaith ac yn derbyn y rhan fwyaf o gardiau credyd/ debyd yn ogystal ag arian parod mewn rhai gorsafoedd. Gwiriwch amserau’ch taith a chyfyngiadau ar docynnau unigol wrth brynu’ch tocyn i fod yn siŵr ei fod yn ddilys ar y trên rydych yn bwriadu ei ddal.

  O swyddfeydd tocynnau mewn gorsafoedd

  Gallwch brynu’r ystod lawn o docynnau o swyddfeydd tocynnau â staff. Bydd ein swyddfeydd tocynnau’n derbyn yr holl brif gardiau credyd/debyd, arian parod, talebau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol a gwarantau rheilffyrdd.

  Ar drenau

  Dylech brynu’ch tocyn cyn i chi fynd ar y trên. Yr eithriadau yw os ydych chi’n cychwyn eich taith mewn gorsaf lle na ddarperir swyddfa docynnau na pheiriant gwerthu tocynnau, neu lle mae’r swyddfa docynnau ar gau. Dim ond pryd hynny y gellir prynu tocynnau gan y tocynnwr ar y trên.

  Cysylltu â ni

  Os ydych chi’n cael unrhyw drafferth wrth brynu tocynnau, rydyn ni’n hapus i helpu. Ewch i’r dudalen Cysylltu â ni i weld sut y gallwch gysylltu â ni.