Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio i Fanceinion gyda Threnau Arriva Cymru

  Travel to Manchester with Arriva Trains Wales

  Mae Manceinion, dinas amlddiwylliannol fywiog yng ngogledd Lloegr.

  Yn cynnig natur soffistigedig y ddinas fawr ynghyd â threftadaeth a hanes anhygoel. Bu unwaith yn ganolog i’r chwyldro diwydiannol, ac erbyn hyn mae Manceinion yn adnabyddus am amrywiaeth fawr ei phensaernïaeth, chwaraeon byd-enwog, meysydd celfyddydol a cherddorol lliwgar, ac ardaloedd siopa poblogaidd.

  Search and Buy train tickets

  Enwyd Manceinion yn un o’r lleoedd gorau yn y byd i ymweld ag ef gan y New York Times yn 2015, a gallech ei chrwydro a’i mwynhau faint bynnag o arian sydd gennych. Mae’n hawdd cyrraedd y ddinas ar y trên – dim ond dwy awr o Lundain a thair awr a hanner o Gaerdydd ar drên uniongyrchol. Gyda bryniau tonnog y Penwynion i’r gogledd a'r dwyrain, mae Manceinion yn ddelfrydol ar gyfer penwythnos yn y ddinas, trip i’r teulu neu wyliau antur.  

  Atyniadau penigamp

  Mae gan Fanceinion rai o’r atyniadau gorau yn y Deyrnas Unedig, felly fyddwch chi byth yn brin o bethau i’w gwneud. Gall pobl sy’n cael gwyliau byr yn y ddinas fwynhau prynhawn yn Salford Quays, ymweld â’r ganolfan gelfyddydau hardd sydd wedi’i henwi ar ôl yr artist nodedig LS Lowry, neu fynd ar daith o gwmpas stiwdios y BBC yn MediaCityUK, sy’n gartref i rai o’r rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig.

  Gall teuluoedd a selogion LEGO gael hwyl creadigol yn y LEGOLAND® Discovery Centre lle ceir 2 filiwn o frics LEGO® i gyd o dan yr un to. Gall cefnogwyr pêl-droed fynd y tu ôl i’r llenni yn Old Trafford Museum & Tour Centre i ddysgu am stori anhygoel y tîm byd-enwog, Manchester United.

  Diwylliant a threftadaeth

  O orielau celf gyfoes i amgueddfeydd gyda’r gorau yn y byd, mae popeth gan Fanceinion. Mae dwsinau o orielau, amgueddfeydd a safleoedd hanesyddol y gallwch ymweld â nhw am ddim. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys y Manchester Museum sy’n arddangos rhai o’r casgliadau mwyaf nodedig yn y Deyrnas Unedig o arteffactau o’r hen Aifft; Manchester Art Gallery lle ceir mwy na 25,000 o enghreifftiau o’r celfyddydau cain, celfyddydau addurnol a gwisgoedd; a’r Imperial War Museum North eiconig, sy’n arddangos storïau rhyfel bythgofiadwy. I weld treftadaeth wyddonol arloesol Manceinion o’r chwyldro diwydiannol i hollti’r atom am y tro cyntaf, mae’r Museum of Science and Industry yn atyniad arall na ddylid ei golli.

  Siopa  

  Daliwch sylw, siopwyr brwd: mae prynhawn o grwydro siopau Manceinion heb ei ail. O siopau dylunwyr King’s Street i siopau annibynnol a dillad ddoe yn y Northern Quarter, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae siopau’r stryd fawr a dylunwyr yn y Lowry Outlet yn Salford Quays yn cynnig hyd at 70% o ostyngiad, ac mae’r Trafford Centre, y ganolfan siopa ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig, daith fer ar fws o ganol y ddinas.

  Bwyd a diod  

  Wrth grwydro trwy Fanceinion, rydych chi’n siŵr o ddod ar draws llwyth o leoedd bwyta steilus, tafarnau traddodiadol a siopau coffi annibynnol. Mae uchafbwyntiau gastronomegol y ddinas yn cynnwys cymysgedd o fwytai sy’n cynnig bwydydd y byd yn adeilad Edwardaidd hardd y Corn Exchange; ‘Curry Mile’ enwog Rushmole, gyda danteithion o Bangladesh, India, Pacistan a Sri Lanka; a’r llu o farrau a bwytai ffasiynol ar lan yr afon yn Salford Quays.

  Search and Buy train tickets