Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Journey Check Trenau Arriva Cymru - Cofiwch wirio cyn ichi deithio


  JC8 webpage IMG
   
  Beth bynnag yw’ch rheswm dros fynd ar ein trenau ni; cofiwch wirio cyn ichi deithio. 

  Diweddariadau byw am wasanaethau: Mae Journey Check Trenau Arriva Cymru’n ffordd gyflym AM DDIM o wirio’ch taith. Gallwch gael gwybodaeth ar unwaith am bopeth o oedi posibl a chanslo trenau i waith gwella sydd wedi’i drefnu. Cofiwch wirio Journey Check Trenau Arriva Cymru cyn ichi deithio. Live travel updates:

  Ydych chi’n mynd ar yr un daith yn rheolaidd? Gallwch gofrestru i gael rhybuddion Journey Check Trenau Arriva Cymru AM DDIM a chewch ddiweddariadau penodol ar eich teithiau rheolaidd trwy e-bost.

  Eisiau gwybod rhagor? Gwyliwch y fideo fer hon neu ewch i www.arrivatrainswales.co.uk/check today