Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Mathau o docynnau

  Train tickets & Offers from Arriva Trains Wales

  Rydym yn cynnig amrywiaeth fawr o docynnau i sicrhau y gallwch gael y gwerth gorau am arian ar eich taith.

  Mae’r rhan hon o’r wefan yn rhoi trosolwg byr ar y gwahanol fathau o docynnau sydd ar gael ar gyfer teithiau ledled y Deyrnas Unedig

  Dyma’r tocynnau sydd ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau:

  Ticket Icon Unrhyw bryd –  Gallwch eu prynu unrhyw bryd a theithio unrhyw bryd  Ticket Icon Tu allan i’r amserau prysur – Buy any time, travel off-peak and for longer distance journeys  Ticket Icon Ymlaen llaw –  Gallwch eu prynu ymlaen llaw, os oes rhai ar gael  Group Ticket Icon Teithiau i grwpiau - mae gostyngiadau ar gael i grwpiau bach (3 – 9 o bobl) a mawr (10+ o bobl) sy’n teithio i ac o’r un gyrchfan.  


  Group Ticket Icon Tocynnau Mobile Multi-Flex - Am bris gostyngol gallwch brynu pecyn swmp o 12 tocyn unffordd unigol (chwech yn y naill gyfeiriad a chwech yn y llall) a ddanfonir yn syth i’ch ffôn clyfar, trwy ein ap newydd sbon, ar gyfer teithiau rheolaidd ar rwydwaith llinellau Caerdydd a'r Cymoedd


  First Class Ticket Icon Dosbarth Busnes -  Beth am deithio rhwng y Gogledd a’r De gyda gwasanaeth Dosbarth Busnes Trenau Arriva Cymru?


  Season Ticket Icon Tocynnau Tymor –  i gymudwyr rheolaidd sy’n mynd ar yr un daith bob bydd.  Ticket Offer Icon Tocynnau Hyrwyddol a Thwristiaeth -  Cliciwch yma i weld yr holl docynnau hyrwyddol a thwristiaeth sy’n unigryw i rwydwaith Trenau Arriva Cymru.

  Wrth gychwyn ar eich taith o orsaf â chyfleusterau prynu tocynnau, rhaid ichi brynu tocyn dilys ar gyfer eich taith cyn mynd ar drên.

  Rhaid i docynnau ar ddyfeisiau symudol (mTickets) gael eu gwneud yn weithredol cyn ichi fynd ar y trên.

  Pan rydych chi’n prynu tocyn i deithio ar y rheilffordd, rydych yn ymrwymo i gytundeb gyda Threnau Arriva Cymru a chwmnïau trên eraill yn y Deyrnas Unedig o’r enw Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol. Gellir gweld hwn ar wefan y Rheilffyrdd Cenedlaethol.

  Gall swyddfa docynnau’ch gorsaf reilffordd leol roi’r wybodaeth hon yn ystod ei horiau agor, neu cliciwch yma i gynllunio’ch taith gan ddefnyddio’r wefan hon. Cliciwch yma i gael gwybod am berfformiad gwasanaethau trên mewn amser real. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am newidiadau pwysig ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru.


  My Tickets - Travel with confidence. Understand your ticket and which train services your ticket is valid for