Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Materion Cymunedol Trenau Arriva Cymru

  Community Affairs

  Rydym ni a'n staff yn cynorthwyo sefydliadau cymunedol gan gynnwys elusennau, ysgolion, grwpiau cymdogaethol a chlybiau chwaraeon.  Mae pobl ifanc a'u diogelwch, addysg a hyfforddiant yn ganolog i lawer o'n gweithgareddau yn y gymuned.  Gallwch ddarllen rhagor am ein cysylltiadau cymunedol

  Mabwysiadu Gorsaf

  Nod menter 'Mabwysiadu Gorsaf', sydd wedi ennill gwobrau, yw helpu i wella ein cysylltiadau â chymunedau lleol a chwsmeriaid sy’n byw yn agos i orsafoedd rheilffordd heb staff.

  Prosiectau mewn Gorsafoedd

  Ers 2007, mae Trenau Arriva Cymru wedi datblygu rhaglen o brosiectau i wella ein gorsafoedd, sy’n cynnwys pobl ifanc o Dimau Troseddau Ieuenctid.

  Partneriaethau Cymunedol

  Mae Trenau Arriva Cymru’n cydweithio'n agos â nifer o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid ac elusennau ar amrywiaeth fawr o brosiectau yn y gymuned

  Teithio'n ddiogel ar y trên

  Gallwch weld sut rydym yn gwneud y rheilffordd yn fwy diogel trwy gynnig awgrymiadau defnyddiol ar gyfer eich taith nesaf.  Gallwch ddarganfod beth rydym yn ei wneud i wella diogelwch ar drenau ac mewn gorsafoedd.