Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam nad ydych chi’n rhoi rhagor o gerbydau ar drenau ar ddiwrnod digwyddiad?

    Rydym yn treulio hyd at dri mis cyn digwyddiad yn cynllunio'r gwasanaeth trenau a'r gwaith rheoli torfeydd. Mae hyn yn cynnwys darparu cerbydau a gwasanaethau ychwanegol ar y llwybrau mwyaf poblogaidd sy'n mynd â phobl i ac o'r lleoedd hyn. Caiff hyn i gyd ei wneud gan gofio cyfyngiadau'r fflyd y gallwn ei defnyddio. Er enghraifft, mae'r effaith mae stadiwm â 72,500 o seddi yn ei chael ar orsaf reilffordd Caerdydd Canolog, o gofio ei lleoliad a buddion teithio ar drên yn hytrach nag ar y ffordd, yn golygu y gall hyn arwain at nifer sylweddol fwy o gwsmeriaid yn defnyddio'r orsaf ar ddiwrnod digwyddiad. Fel awgrym cyffredinol o ba mor boblogaidd yw'r gwasanaethau, cyn digwyddiadau yng Nghaerdydd gall oddeutu 30,000 o gwsmeriaid gyrraedd yr orsaf cyn y digwyddiad a gall hyd at 40,000 ddychwelyd i'r orsaf i fynd adref wedyn. Mae mor brysur yng Nghaerdydd; mae'n rhaid inni gau Heol y Frenhines ar ôl digwyddiadau, hyd yn oed, oherwydd maint yr orsaf! Ar y diwrnodau digwyddiadau, mae'r depos yn wag, gan fod pob trên y gallwn ei ddefnyddio allan ar y cledrau, oni bai ein bod yn gwneud gwaith cynnal a chadw cwbl hanfodol.