Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam nad ydi trenau’n aros mewn rhai gorsafoedd?

    Wrth gynllunio arosiadau mewn gorsafoedd, rydym yn ystyried anghenion teithwyr sydd eisiau mynd ar drenau, ond hefyd hyd y daith i gyd. Hyd yn oed os yw arhosiad ychwanegol yn cymryd dwy funud yn unig, os ydych chi'n adio'r holl arosiadau ar hyd llwybr, er enghraifft, rhwng Aberdaugleddau a Manceinion Piccadilly, gallai hyn ychwanegu oriau at hyd y daith. Bob tro rydym yn newid ein hamserlen rydym yn meddwl yn ofalus am y cydbwysedd rhwng anghenion teithwyr sydd eisiau mynd o orsafoedd llai a dymuniad teithwyr am deithiau sy'n cymryd llai o amser. Mae rhai rhannau o'r rhwydwaith mor brysur nes nad oes digon o le yn yr amserlen, yn aml, i aros ym mhob man yr hoffem wneud. Rydym yn gwrando ar yr adborth ac yn edrych ar newidiadau yn y boblogaeth i'n helpu i ddiwallu anghenion cynifer o'r teithwyr presennol a phosibl ag y gallwn.