Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam na allwch chi roi cerbyd ychwanegol ar y trên?

    Yn sgil y twf cynyddol ym mhoblogrwydd ein gwasanaethau (mwy nag 1 miliwn o deithiau ychwanegol bob blwyddyn ers 11 mlynedd), rydym yn cydnabod bod lle ar ein trenau'n destun pryder mawr i'n cwsmeriaid. Mae nifer benodol y trenau yn ein fflyd yn cyfyngu'n sylweddol ar ein gallu i ychwanegu trenau neu gerbydau. Rydym wedi ymchwilio i opsiynau o ran cael trenau ychwanegol, ond oherwydd twf parhaus yn nifer y teithwyr ledled rhwydwaith rheilffyrdd y Deyrnas Unedig, mae'r holl gwmnïau trên yn dal eu gafael ar eu trenau ac nid oes unrhyw drenau addas i'w lesio ar hyn o bryd. Hefyd mae perchnogion y trenau wedi dweud wrthym ei bod yn annhebygol y bydd mwy o drenau diesel i'w lesio hyd rywbryd yn 2017 neu 2018 pan ddylai rhai fod ar gael o ganlyniad i'r rhaglen trydaneiddio genedlaethol. Yn y tymor byrrach cafwyd buddsoddiad i'n galluogi i ddarparu locomotif a 4 cerbyd i redeg gwasanaethau rhwng Caergybi, Caer a Manceinion. Mae hyn yn golygu y bydd gan 11 o'n gwasanaethau prysuraf fwy o le o fis Rhagfyr 2014 ymlaen, gyda 2,450 o seddi ychwanegol bob wythnos.