Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pwy sy’n rhedeg Trenau Arriva Cymru?

    Ian Bullock yw'r Rheolwr Gyfarwyddwr. Aelodau ein bwrdd yw Lynne Milligan (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid), Sandie McDonnell (Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol), Rob Phillips (Cyfarwyddwr Cyllid), Matthew Prosser (Cyfarwyddwr y Fflyd), Mike Bagshaw (Cyfarwyddwr Masnachol), a Mike Tapscott (Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Diogelwch). Gallwch weld mwy o fanylion am ein Cyfarwyddwyr yma www.arrivatrainswales.co.uk/SeniorManagement/ . Rydym hefyd yn cydweithio â'n holl bartneriaid yn y diwydiant a Llywodraethau, yn ogystal â gwrando ar yr adborth oddi wrth ein cwsmeriaid.

    Mae pencadlys Trenau Arriva Cymru yn adeilad Tŷ'r Santes Fair, 47 Heol Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ. Mae gan Drenau Arriva Cymru dimau rheoli lleol yn Llandudno, Caer, Amwythig, Caerfyrddin ac Abertawe.