Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • O ble mae’ch arian yn dod?

    Mae ein refeniw yn dod o gyfuniad o gymhorthdal gan Lywodraeth Cymru a refeniw o deithwyr, yn ogystal â nifer o ffynonellau llai megis ffioedd parcio. Rydym yn cael ein gwobrwyo ar sail y gwelliant i ddibynadwyedd ein gwasanaethau, sy'n ein cymell i aros yn un o'r 5 cwmni gorau yn nhermau mesur perfformiad cyhoeddus prydlondeb a dibynadwyedd. Mae cyllid yn y diwydiant rheilffyrdd yn gymhleth iawn, ond er gwaethaf yr holl gymhlethdod, rydym yn gwneud popeth a allwn i sicrhau bod ein prisiau ni ymhlith y rhai sy'n cynnig y gwerth gorau yn y Deyrnas Unedig, ac ar yr un pryd sicrhau'r gwerth gorau posibl i'r trethdalwr.