Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • I ble mae’ch elw blynyddol yn mynd?

    Fel busnes yn y sector preifat sy'n llwyddiannus ac yn gynaliadwy, mae ein helw yn mynd i'n perchnogion, sef Arriva PLC, rhan o Deutsche Bahn. Yn ogystal ag unrhyw elw a wnawn, gallwn hefyd ddefnyddio ein ffocws masnachol i gynhyrchu cyfalaf i'w ail-fuddsoddi yn ein cwmni. Rydym eisoes wedi buddsoddi £30 miliwn o'n harian ein hunain ym masnachfraint Trenau Arriva Cymru ers iddi ddechrau.