Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Beth yw’ch polisi ar ddarparu trafnidiaeth o fath arall?

    Mewn rhai amgylchiadau, byddwn yn trefnu trafnidiaeth ffordd ichi, ar ein traul ni, os bydd hyn yn mynd â chi i'ch cyrchfan yn sylweddol gynt na'r trên nesaf. Fel arfer bydd hyn ar fws neu mewn tacsi, os oes un sy'n bodloni ein safonau diogelwch a hygyrchedd ar gael inni. Mewn ardaloedd anghysbell ac ar adegau prysur, megis pan mae ysgolion yn dechrau a gorffen, yn aml mae'n anodd trefnu bws yn gyflym. Rydym yn gweithio i ragori ar y rhwymedigaethau a nodir yn Amodau Teithio'r Rheilffyrdd Cenedlaethol, y mae pob cwmni trên yn gweithio'n unol â nhw. Gellir gweld y manylion yma www.nationalrail.co.uk/times_fares/46427.aspx .