Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Beth sy’n bwysig i ni?

  Ein nod yw bod y cwmni trên gorau o'i fath yn y Deyrnas Unedig, sy'n golygu ein bod eisiau bod y cwmni trên rhanbarthol gorau yn y wlad. Dyma ein gwerthoedd a'r mesurau y bwriadwn gyflawni hyn drwyddynt: 

  • Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth
  • Cyflawni'r hyn yr ydym yn ei addo i'n rhanddeiliaid
  • Staff brwdfrydig sy'n gwneud eu gwaith yn dda 
  • Defnyddio ein hadnoddau'n ddoeth ar gyfer dyfodol cynaliadwy
  • Gwella boddhad cwsmeriaid ym mhob elfen o'n gwasanaeth