Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Beth os nad wyf i’n fodlon ar yr ymateb oddi wrth y tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid?

    Ein nod bob amser yw datrys unrhyw gwynion neu ymholiadau yn y lle cyntaf, ond os nad ydym wedi gallu gwneud, hoffem gael y cyfle i ymchwilio mwy ar eich rhan. Yn yr achos hwn, gofynnwn ichi gysylltu â ni eto trwy ein tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid, lle byddwn yn anfon eich sylwadau at aelod uwch o'r tîm a fydd yn ail-werthuso'ch achos. Gallwch hefyd gysylltu â Passenger Focus, www.passengerfocus.org.uk , y sefydliad defnyddwyr annibynnol i'r diwydiant rheilffyrdd, a fydd hefyd yn cymryd camau i ddatrys eich problem.