Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Faint o bris y tocynnau trên sydd wedi cael ei ail-fuddsoddi?

    Ers dechrau'r fasnachfraint yn 2003, rydym wedi gallu ail-fuddsoddi oddeutu £30 miliwn a rhyddhau cyllid ar gyfer nifer fawr o brosiectau sydd wedi helpu i wella trenau a gorsafoedd i'n teithwyr. Mae llawer o hyn yn cael ei gynnal trwy arian o docynnau. Yn ogystal â'n buddsoddiad ninnau, mae arian yr ydym wedi'i dalu i Network Rail trwy daliadau am fynediad i'r trac a gorsafoedd wedi galluogi'r corff hwnnw i gyflawni nifer o brosiectau gwella mawr. Er enghraifft, rydym wedi cyfrannu at brosiectau gwella megis adnewyddu gorsaf reilffordd Abertawe ac adnewyddu ein trenau Dosbarth 158 yn llwyr mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yr Adran Drafnidiaeth, Network Rail ac eraill. Ar hyn o bryd, rydym yn gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd ledled ein rhwydwaith er mwyn gwella cyfleusterau prynu tocynnau i deithwyr; mae hyn yn fuddsoddiad gwerth oddeutu £1 miliwn gan Drenau Arriva Cymru.