Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Sut allaf i gael gafael ar eich amserlenni a’ch taflenni?

    Gallwch lawrlwytho ein hamserlenni trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk/timetables , er efallai y byddwch yn ei chael yn haws mynd i www.nationalrail.co.uk   Gellir cael fersiynau printiedig o'n hamserlenni a'n taflenni o orsafoedd â staff ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru, ond fel rhan o'n ffocws ar gynaliadwyedd amgylcheddol, byddai'n well gennym pe baech chi'n lawrlwytho ein taflenni o www.arrivatrainswales.co.uk/DownloadableLeaflets . Gallwch hefyd gofrestru i gael rhybuddion am ddim trwy e-bost pryd bynnag y byddwn yn gwneud newidiadau mawr i'n hamserlenni trwy fynd yma .


    You can download our timetables by visiting www.arrivatrainswales.co.uk/timetables , although you may find it easier to visit www.nationalrail.co.uk . Printed versions of timetables and leaflets can be obtained from staffed stations on the Arriva Trains Wales network, but as part of our focus on environmental sustainability, we would prefer that you download our leaflets by visiting www.arrivatrainswales.co.uk/DownloadableLeaflets . You can also sign up to free email alerts to be notified whenever we make major changes to our timetables by going here .