Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Allaf i fynd â’m cath neu unrhyw anifeiliaid bach eraill ar drên?

    Caiff teithwyr fynd â chath neu anifeiliaid bach eraill gyda nhw (dau anifail i bob teithiwr ar y mwyaf) yn ddi-dâl ac yn unol â'r amodau isod, os nad ydynt yn achosi perygl neu anhwylustod i deithwyr neu'r staff.

    Rhaid cario cathod neu unrhyw anifeiliaid bach eraill mewn basged, caets neu gludydd anifeiliaid anwes caeedig. Rhaid i'r cludydd fod yn anhyblyg ac yn peidio ag agor (er mwyn atal yr anifail rhag dianc) a rhaid i'r anifail allu sefyll a gorwedd yn gyfforddus ynddo.

    Rhaid i anifeiliaid a chludwyr beidio â chymryd seddi; fel arall codir tâl.

    Gellir gweld rhagor o wybodaeth yma: www.nationalrail.co.uk/passenger_services/luggage_animals.html