Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Allaf i fynd â’m beic ar drên?

    Gallwch, ond gan fod lle cyfyngedig ar ein trenau, argymhellir yn gryf i chi gadw lle gymaint ymlaen llaw ag sy'n bosibl a chadw lle i feic ar adeg prynu'ch tocyn. Dylech nodi, ar rai o lwybrau'r Cymoedd a llinellau lleol Caerdydd ni ellir mynd â beiciau ar drenau yn ystod yr oriau brig. Mae mwy o fanylion ar gael yma .