Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Allaf i gael gostyngiad os oes grŵp yn teithio gyda’i gilydd?

    Os yw rhwng tri a naw ohonoch yn teithio gyda'ch gilydd, gallwch arbed arian trwy brynu tocyn diwrnod i grŵp bach ('Small Group Day'), sy'n rhoi 25% o ostyngiad i bob un ohonoch ar bris llawn y tocyn. Fe gewch docyn yr un - ond mae angen ichi deithio gyda'ch gilydd ar y ffordd allan a'r ffordd yn ôl. 

    Os yw deg neu ragor ohonoch yn teithio gyda'ch gilydd, mae angen ichi gysylltu â ni'n uniongyrchol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.arrivatrainswales.co.uk/GroupTravel