Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Ai chi sy’n gyfrifol am y gorsafoedd?

    Rydym yn gweithredu 244 o orsafoedd ac yn gwasanaethu llawer mwy. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn orsafoedd gwledig a threfol heb staff, ond rydym yn gweithredu rhai gorsafoedd mwy fel Caerdydd Canolog, Caerdydd Heol y Frenhines, Caer, Abertawe, Amwythig, Casnewydd a Chyffordd Llandudno. Rydym yn staffio ac yn glanhau'r orsaf, ac yn cyflawni mân waith cynnal a chadw. Rydym yn edrych ar ôl y swyddfeydd tocynnau a'r peiriannau tocynnau ac, mewn rhai gorsafoedd, anfon trenau'n ddiogel. Mae'r holl orsafoedd a weithredwn wedi'u lesio oddi wrth Network Rail, sef y landlord, mewn ffordd debyg i rywun sy'n rhentu tŷ; Network Rail sy'n gyfrifol am waith mawr atgyweirio a chynnal a chadw. Os ydym ni eisiau gwella cyfleusterau gorsafoedd i'n cwsmeriaid, fel arfer mae'n rhaid inni dalu'r costau hyn, neu weithio gyda'n partneriaid i sicrhau cyllid ar gyfer gwelliannau mawr. Un enghraifft dda o'r math hwn o bartneriaeth oedd y gwaith a wnaethom yng ngorsaf Abertawe. Dangosodd ymchwil ddiweddar gan Passenger Focus gynnydd sylweddol ym moddhad teithwyr ag Abertawe, o 50% i 93%. Mae cwmnïau trên eraill yn galw yn llawer o'n gorsafoedd, ac yn cyfrannu at y costau rhedeg, fel y gwnawn ninnau mewn gorsafoedd yr ydym yn galw ynddynt ond nid yn eu gweithredu. Yn y gorsafoedd a weithredwn, rydym yn edrych ar ôl y teithwyr i gyd, waeth â phwy maen nhw'n teithio, gan sicrhau y cânt y daith orau posibl.