Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Oes unrhyw adegau pan na allaf i fynd â’m beic ar y trên?

  Ni allwch fynd â beic ar drên:  

  1. Yn ystod cyfnodau pan fo gwaith peirianyddol, ni allwch fynd â'ch beic ar fysiau sy'n rhedeg yn lle trenau.
  2. Ar rai o lwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd ni ellir mynd â beiciau ar drenau yn ystod yr oriau brig.
  3. Os nad ydych wedi bwcio lle i feic ac nad oes lle gwag ar gael ar y trên.

  Gellir gweld rhagor o fanylion yma www.arrivatrainswales.co.uk/Bicycles .