Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Eitemau a ganiateir

  What items are allowed onto trains? O fyrddau syrffio i sgwteri, o fadfallod i gychod rhwyfo, mae ein cwsmeriaid yn gofyn i ni yn rheolaidd a ydynt yn cael mynd ag amrywiaeth o eitemau gyda nhw ar eu taith.


  Er mwyn eich helpu, dyma arweiniad byr Trenau Arriva Cymru i rai o’r pethau y gallwch eu cludo ar ein gwasanaethau, a rhai na allwch eu cludo:

  • Gellir cludo cadeiriau olwyn, hyd at faint penodol; ni ellir cludo cadeiriau breichiau
  • Gellir cludo pramiau wedi eu plygu, cotiau cario a beiciau; ni ellir cludo beiciau tandem nac ystlysgeir beiciau modur
  • Gellir cludo hyd at ddau anifail anwes bach; ni ellir cludo da byw

  Fel arweiniad, bydd angen i chi gael caniatâd arbennig ar gyfer unrhyw beth sy’n fwy nag un metr o hyd, ac efallai y bydd yn rhaid i ni godi tâl ychwanegol arnoch am ei gludo, ond y rheol synnwyr cyffredin yw nad oes modd mynd ag unrhyw beth ar y trên nad yw’n gallu cael ei gario gan un person yn unig. Yn olaf, yn ystod cyfnodau o waith peirianyddol, ni fyddwch yn gallu mynd ag unrhyw wrthrychau mawr ar fysiau sy’n rhedeg yn lle trenau.

  I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar Gyngor a Rheoliadau Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ynghylch yr hyn y gallwch fynd ag ef ar y trên, a’r hyn na allwch.

  Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd â’ch beic ar y trên, edrychwch ar ein gwybodaeth am feiciau.