Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Eiddo coll

  Helping to reunite you with your items - Arriva Trains Wales

  Rydym yn deall pa mor rhwystredig y gall fod pan fyddwch yn colli rhywbeth. Dyna pam mae ein tîm eiddo coll wrth law i helpu i gael eich eitemau coll yn ôl ichi.

  Mae’r holl eitemau coll yn cael eu cadw yn ein swyddfa Eiddo Coll yng ngorsaf Casnewydd – mae hyn yn cynnwys unrhyw beth y deuir o hyd iddo gan gwmnïau trên eraill y mae eu gwasanaethau’n terfynu yn un o’n gorsafoedd. Gall gymryd hyd at 10 diwrnod ar ôl y dyddiad mae’ch eitemau’n mynd ar goll iddynt gyrraedd ein swyddfa eiddo coll.

  Os cafodd eich eitem ei gadael gyda chwmni trên arall, bydd angen ichi siarad â’r cwmni trên oedd yn rhedeg eich gwasanaeth. Gweld rhestr o gwmnïau trên a manylion cyswllt.

  Rydym yn cadw eitemau am 3 mis, ac ar ôl hynny caiff unrhyw eitemau sydd heb eu hawlio eu rhoi i elusennau lleol.

  Os ydych chi’n credu bod eich eitem wedi cael ei dwyn, dylech gysylltu â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

  Rhoi gwybod am eich eitem goll

  I’n helpu i ddod o hyd i’ch pethau cyn gynted ag y bo modd, bydd angen inni wybod ychydig o bethau pan gysylltwch â ni. I sicrhau y cawn yr holl wybodaeth mae arnom ei hangen i helpu i gael eich eitemau yn ôl ichi, gallwch lenwi ein ffurflen eiddo coll, y gellir ei lawrlwytho yma Anfonwch y ffurflen eiddo coll wedi’i llenwi ac unrhyw ffotograffau sydd gennych o’r eitemau atom at lost.property@arrivatw.co.uk Byddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich neges e-bost a bydd ein tîm eiddo coll yn cysylltu â chi os oes unrhyw eitemau sy’n cyd-fynd â’ch disgrifiad 

  Cysylltu â ni

  Email Lost Property   Ebost 
  lost.property@arrivatw.co.uk 
  Call Lost Property  Ffôn 
  03333 211 202
  Lost Property Office 

  Newport Lost Property Office
  Newport Train Station
  Queensway
  Newport
  NP20 4AX 

  Lost Property Opening Hours 

  Oriau agor
  Gwener-Llun : 10am to 4pm
  Sadwrn a Sul: AR GAU 


  Casglu’ch eiddo coll

  Gall eitem o eiddo coll gael ei chasglu’n bersonol o’n swyddfa eiddo coll yng ngorsaf Casnewydd yn ystod ei horiau agor. Gallwch drefnu i gludydd godi’ch eitem ar eich rhan neu gallwch dalu am i eitemau gael eu hanfon trwy’r post. Yn anffodus ni ellir anfon eitemau coll yn ôl atoch chi ar y trên.

  Ffioedd eiddo coll

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi gorffen yr adolygiad o’i ffioedd eiddo coll ac o hyn ymlaen bydd yn codi ffi sefydlog o £2 am ddychwelyd unrhyw eitemau o’n swyddfa eiddo coll. Hefyd mae wedi tynnu’n ôl y polisi o godi ffi o 10% ar arian parod o waledi. Nid oes unrhyw newidiadau eraill i’n polisi eiddo coll ar hyn o bryd.