Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cysylltiadau â meysydd awyr  

  Gallwch wneud eich taith i’r maes awyr yn gyflymach ac yn ddi-straen gyda Threnau Arriva Cymru.


  Mae trenau’n teithio’n uniongyrchol i Gaerdydd, Birmingham a Maes Awyr Manceinion, felly does dim angen mynd â’r car, a gallwch arbed arian ar ffioedd parcio.

  Pa faes awyr ydych chi’n teithio iddo?  


  Maes Awyr Caerdydd

  Mae trenau’n rhedeg bob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a phob dwy awr ar ddydd Sul o Gaerdydd Canolog a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae gwasanaeth bws gwennol ar gael i deithwyr, sy’n cysylltu â’r holl drenau i gludo teithwyr ar y daith fer i derfynfa’r maes awyr, gan gymryd tua 5-10 munud. Codir tâl o £1 am bob taith ar y bws gwennol.

  Maes Awyr Rhyngwladol Birmingham

  Mae tua 9 trên yr awr yn ystod y dydd rhwng Birmingham International a Birmingham New Street ac mae’r daith yn cymryd rhwng 10 ac 20 munud. Mae’r gwasanaethau’n llai mynych gyda’r nos ac ar y penwythnos.

  Maes Awyr Manceinion

  Mae Trenau Arriva Cymru’n rhedeg gwasanaethau o Faes Awyr Manceinion i Gaer a gogledd Cymru yn y bore a gyda’r nos a thrwy gydol y dydd o Fanceinion Piccadilly. Hefyd mae hyd at 6 thrên yr awr rhwng y maes awyr a gorsaf Manceinion Piccadilly yng nghanol y ddinas.