Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • PlusBus

  Plus Bus Logo  

  Tocyn am bris gostyngol yw hwn i deithio heb gyfyngiad ar fysiau o gwmpas y dref, y gallwch ei brynu gyda’ch tocyn trên. Gallwch deithio ar fws ar ddechrau neu ar ddiwedd eich taith trên, neu’r ddau. Felly rydych chi’n talu am y daith gyfan ar drên a bws mewn un pryniant hawdd yn yr orsaf, dros y ffôn neu ar lein. Mae’n ffordd sy’n cynnig gwerth gwych am arian o deithio’r holl ffordd ar drafnidiaeth gyhoeddus a lleihau’ch ôl troed carbon!

  Mae PlusBus ar gael mewn 283 o drefi a dinasoedd ledled Prydain, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Manceinion, Lerpwl, Birmingham ac Amwythig. Mae manylion o ble ac i ble mae cysylltiadau PlusBus yn rhedeg ar gael ar wefan PlusBus, gan gynnwys y rhestr prisiau. Maent hefyd ar gael ar amserlenni Trenau Arriva Cymru.

  Rhestr prisiau PlusBus   
  Prisiau PlusBus Trenau Arriva Cymru 15 May 2016

  Sut mae’n gweithio?
  Mae PlusBus yn cynnig teithiau heb gyfyngiad ar fysiau yn yr ardal o gwmpas gorsaf reilffordd ar wasanaethau cwmnïau bws sy’n rhan o’r cynllun. Gofynnwch am PlusBus wrth brynu’ch tocyn trên, a byddwch yn gallu prynu’ch teithiau trên a theithiau heb gyfyngiad ar fysiau o gwmpas eich cyrchfan ar yr un pryd.

  Gwerth gwych am arian 
  Mae tocynnau PlusBus yn costio cyn lleied â £2.00, ac mae’r rhan fwyaf rhwng £2.00 a £4.00 y diwrnod, gan ddibynnu ar y dref neu’r ddinas. Gallwch arbed traean oddi ar bris y tocyn diwrnod PlusBus gyda’ch cerdyn rheilffordd (mae’r cyfyngiadau arferol o ran cardiau rheilffordd yn ystod oriau brig yn berthnasol). Mae plant (5-15 oed) yn talu hanner pris tocyn diwrnod PlusBus i oedolyn.
   
  Hawdd ei brynu
  Gofynnwch am PlusBus wrth brynu’ch tocyn trên. Gallwch brynu tocyn PlusBus:

  • Ar lein 
  • Mewn unrhyw swyddfa docynnau â staff mewn gorsaf reilffordd
  • O beiriannau tocynnau hunanwasanaeth (mewn rhai gorsafoedd).
  • Dros y ffôn  

  Gellir prynu tocynnau PlusBus gyda’r holl fathau canlynol o docynnau:

  • Unffordd
  • Dwyffordd Diwrnod neu Agored
  • Tocynnau tymor

  Gall PlusBus arbed arian i chi ac mae’n fwy cyfleus na phrynu tocynnau ar wahân. A hefyd gallwch dalu ag arian parod neu gerdyn credyd neu ddebyd.
    
  I gael mwy o wybodaeth 
  Ewch i www.plusbus.info i weld prisiau tocynnau PlusBus a mapiau parthau sy’n dangos lle y gallwch deithio ym mhob tref, a manylion y cwmnïau bws sy’n rhan o’r cynllun.