Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cysylltiadau bws

  Bus Banner

  Hyd yn oed os nad oes gorsaf reilffordd yn agos i’ch cyrchfan, gallwn eich helpu i gyrraedd gyda’n tocynnau cyfun teithio ar drenau a bysiau.


  Gofynnwch yn swyddfa docynnau’ch gorsaf reilffordd leol am wybodaeth ynghylch tocynnau sy’n cyfuno cost teithio ar drenau a bysiau. Gallwch ymweld â chyrchfannau newydd gwych fel Llangollen ac Aberaeron.

  Plus Bus

  Mae PlusBus yn docyn gostyngol sy’n cynnig teithiau diderfyn ar fysiau o gwmpas y dref, a gallwch ei brynu gyda’ch tocyn trên. Gall y teithiau ar fysiau fod ar ddechrau neu ddiwedd eich taith ar y trên, neu ar y ddau. Felly beth am ofyn am PlusBus yn yr orsaf neu ar lein wrth drefnu’ch taith nesaf ar drên? Ewch i wefan PlusBus i gael rhagor o fanylion.

  Teithio gyda bysiau Arriva?  

  Os ydych chi’n bwriadu teithio’n rheolaidd ar fysiau Arriva gallech arbed arian os prynwch un o amrywiaeth o docynnau aml-daith sy’n cynnig gwerth gwych am arian.