Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Trefnu teithiau â chymorth gyda Threnau Arriva Cymru

  Booking Assisted Travel with Arriva Trains Wales

  Os hoffech gael cymorth wrth fynd ar daith, fel help i fynd ar neu oddi ar drên neu ofyn am ramp ar gyfer cadair olwyn, cysylltwch â’n tîm Teithio â Chymorth a fydd yn eich helpu i wneud y trefniadau.

  Ni fyddwn yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi mwy na 24 awr o rybudd, ond gallwch drefnu ymhellach ymlaen llaw os yw’n well gennych.

  Gallwch drefnu cymorth trwy un o’r dulliau canlynol:

  • Wrth brynu’ch tocynnau ar lein ar wefan Trenau Arriva Cymru
  • Trwy fynd i wefan Passenger Assist
  • Trwy ffonio ein tîm Teithio â Chymorth rhwng 8am ac 8pm ar 033 300 50 501
  • Mae cyfleuster ffôn testun ar gael i gwsmeriaid sydd â nam ar eu clyw ar 08457 585 469

  Gall ein tîm Teithio â Chymorth hefyd werthu tocynnau i chi, cadw seddi a lleoedd i gadeiriau olwyn a rhoi gwybodaeth am y rheilffyrdd.