Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio i Birmingham gyda Threnau Arriva Cymru

  Bull Ring, Birmingham
  Mae Birmingham, cyrchfan fetropolitanaidd lewyrchus yng ngorllewin Canolbarth Lloegr

  Yn ddinas afieithus sy’n enwog am ei datblygiadau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg, ei maes celfyddydol cyffrous a’i chanolfannau siopa ysblennydd.


  Search and Buy train tickets

  Cafodd ei disgrifio fel un o’r deg dinas orau yn y byd i ymweld â nhw yn 2015 gan Rough Guides. Mae ei threftadaeth ddiwydiannol yn dal i ysbrydoli datblygiad y ddinas, wrth i ganolfannau creadigol newydd ddatblygu i entrepreneuriaid ifanc, busnesau newydd ac artistiaid uchelgeisiol.
   
  Lai na dwy awr o Lundain ar y trên, mae Birmingham yn cynnig rhywbeth hwyliog i bawb, pa un ydych chi ar ddiwrnod allan gyda’r teulu, yn dysgu am orffennol hynod y ddinas neu’n mwynhau ei ffordd o fyw gosmopolitanaidd.

  Atyniadau penigamp

  A hithau’n gartref i rai o’r atyniadau gorau yn y Deyrnas Unedig, fyddwch chi byth yn diflasu yn Birmingham! Gall pobl sydd ar wyliau byr gamu y tu mewn i fyd cyffrous darlledu ac edrych y tu ôl i’r llenni ar daith BBC Birmingham Public Spaces. Dylai’r rhai sy’n dwlu ar siocled fynd i Cadbury World, taith hunan-dywysedig o gwmpas arddangosfa am hoff frand siocled Prydain, sy’n cynnwys gwneud a blasu siocled a llu o weithgareddau i deuluoedd.

  Gall naturgarwyr ddysgu am y bydoedd cudd o dan y don yn y National SEA LIFE Centre Birmingham, lle mae llwybr Ocean Tunnel yn rhoi profiad ymdrochol, ond heb wlychu! Gall pobl sy’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol fynd i’r Wonderful World of Trains and Planes lle caiff ymwelwyr eu gwahodd i deithio’r byd ar raddfa fach ar awyrennau a threnau ac mewn ceir.

  Diwylliant a threftadaeth

  Diolch i’w hanes hynod sy’n llawn cynnydd gwyddonol, diwydiannol a diwylliannol, mae dwsinau o adeiladau, amgueddfeydd ac orielau i’w darganfod ar draws y ddinas. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Thinktank Birmingham Science Museum arobryn sy’n arddangos treftadaeth wyddonol y ddinas; Birmingham Museum & Art Gallery sydd â mwy na 40 o orielau mewn adeilad rhestredig ysblennydd; yr oriel gyfoes, Ikon, sydd wedi ennill canmoliaeth ryngwladol, a’i rhaglen o artistiaid byd-enwog; a Birmingham Hippodrome, sy’n enwog am lwyfannu sioeau cerdd, pantomeimau, bale ac opera.

  Brindley place, Birmingham

  Siopa

  Mae Birmingham yn llawn dop o ganolfannau siopa moethus, ardaloedd siopa ffasiynol a dwsinau o fasnachwyr annibynnol i’ch cadw’n brysur. I ffwrdd o'r stryd fawr, mae’r Jewellery Quarter yn gyrchfan hanfodol i siopwyr; ardal siopa unigryw yn llawn hanes lle mae mwy na 100 o werthwyr gemwaith annibynnol, siopau hen bethau a dylunwyr. Mae’r Bull Ring yn ganolfan siopa wych arall lle mae mwy na 150 o frandiau i gyd o dan yr un to.

  Yng nghanol ardal siopa Birmingham mae math gwahanol o brofiad siopa na ddylid ei golli, sef y Great Western Arcade. Ymysg y manwerthwyr annibynnol arobryn, cewch bopeth o fara o waith crefftwyr i esgidiau dylunwyr. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth cwbl unigryw, mae The Custard Factory yn gartref i gasgliad gwych o rai o gwmnïau mwyaf creadigol y ddinas – o fusnesau digidol i fanwerthwyr annibynnol a phopeth yn y canol.

  Bwyd a diod

  Does dim prinder lleoedd i fwyta ac yfed yn Birmingham. O’r danteithion lleol ym marchnadoedd bwyd y Bull Ring i fwydydd y byd yng ngwahanol ardaloedd bwyd y ddinas, mae rhywbeth at ddant y mwyaf ffyslyd yn ein plith! Dylai bwydgarwyr fynd i’r Mailbox – hen swyddfa didoli’r Post Brenhinol sydd wedi’i throi’n llecyn bwyd ffasiynol sy’n llawn blasau! Yn Brindley Place hefyd ceir siopau a lleoedd bwyta sy’n cynnig popeth o ginio cyflym i goctel ar y teras yng nghanol y ddinas.

  Search and Buy train tickets