Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithwyr â beiciau

  Os ydych chi’n teithio gyda beic, nodwch mai dim ond dau feic y gallwn eu caniatáu ar bob trên fel arfer.

  Ond gofynnwn i chi gofio:

  • Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau i feiciau, ond ein nod yw gwneud pethau mor rhwydd ag y gallwn i chi
  • Ar rai o wasanaethau’r Cymoedd a llinellau lleol Caerdydd ni ellir mynd â beiciau ar drenau yn ystod yr oriau brig (gweler ein taflen Beicio ar y Trên isod).
  • Argymhellir yn gryf i chi gadw lle gymaint ymlaen llaw ag sy’n bosibl (o leiaf 24 awr ymlaen llaw) a chadw lle i feic ar adeg prynu’ch tocyn. Ni chodir tâl am le ar gyfer beiciau. Ffoniwch 03333 211 202 i gael mwy o wybodaeth a bwcio. 
  • Ar wasanaethau eraill, nid oes angen cadw lle. Ar y gwasanaethau hyn, y cyntaf i’r felin gaiff le i’w feic.
  • Mae beiciau’n cael eu cludo ar ddisgresiwn y staff ar y trên bob amser, hyd yn oed os ydych wedi cadw lle. 
  • Ni ellir cludo beiciau heb neb gyda nhw ar unrhyw wasanaethau.
  • Ni ellir cludo beiciau modur ar unrhyw wasanaethau.
  • Yn ystod cyfnodau o waith peirianyddol, ni fyddwch yn gallu mynd â’ch beic ar fysiau sy’n rhedeg yn lle trenau..

   

  Lle dangosir y symbol  Bike Icon defnyddiwch y drysau hyn i fynd ar y trên a rhowch eich beic yn y man dynodedig.

  Mae’r mannau â seddi plygu yno er cysur a diogelwch:

  1. Defnyddwyr cadeiriau olwyn
  2. Rhieni â phlant ifanc mewn cadeiriau gwthio, ac
  3. I storio beiciau.
    

  Helpwch ni i gadw’r eiliau a’r drysau’n glir trwy gynnig seddi plygu i’r teithwyr hyn.

  Diolch am eich cydweithrediad. 
   

   

 • Click here to view the Cycling by Train PDFBeicio ar y Trên
  Bydd yr arweiniad hwn yn eich cynorthwyo wrth gynllunio'ch taith ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru. Gan mai lle cyfyngedig sydd ar ein trenau i feiciau, ein nod yw gwneud eich taith beicio ar y trên mor rhwydd ag sy’n bosibl.

  Cliciwch yma i lawrllwytho y dogfen PDF  (Adobe Acrobat PDF)