Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Arlwyo wrth eich sedd

  At Seat Catering from Arriva Trains Wales

  Gwnewch yn siŵr y manteisiwch ar yr amrywiaeth ardderchog o wasanaethau byrbrydau a diodydd ar ein trenau ac yn ein caffis yng ngorsafoedd Caerdydd Heol y Frenhines a Chasnewydd.


  Bydd y gweinyddion ar ein trenau’n dod i’ch sedd gan gynnig detholiad o frechdanau, cacennau, byrbrydau a diodydd poeth, ysgafn ac alcoholig am brisiau rhesymol iawn.

  Ticket Offer Icon Talebau arlwyo wrth eich sedd  
  Heb arian parod i brynu eitemau o’r troli arlwyo wrth eich sedd? Dim problem – gallwch brynu talebau arlwyo wrth eich sedd oddi wrth y tocynnwr gan ddefnyddio’ch cerdyn debyd* neu gredyd. Mae’r talebau’n costio £5.30 sy’n caniatáu i chi brynu eitemau gwerth £5.00 o’r troli.


  First Class Ticket Icon Prydau bwyd o’r ansawdd gorau ar wasanaeth Dosbarth Busnes Trenau Arriva Cymru
  Caiff teithwyr Dosbarth Busnes frecwast wedi’i goginio am ddim ar y gwasanaeth bore a phryd tri chwrs ar y gwasanaeth i’r gogledd gyda’r nos. Bydd cogyddion Dosbarth Busnes Trenau Arriva Cymru ar y trên i goginio’r bwyd gyda chynnyrch ffres, llawer ohono o Gymru.
  Cewch ddysgu mwy a gweld y fwydlen trwy fynd i dudalen y Dosbarth Busnes.


  Frog 2PG Beth ydyn ni’n ei wneud?
  Te yw’r ddiod sy’n cael ei yfed amlaf ar ôl dŵr yn y Deyrnas Unedig. Rydyn ni’n falch mai ni yw’r brand te mawr cyntaf yn y Deyrnas Unedig i werthu te du a gwyrdd ag ardystiad llawn y Rainforest Alliance.


  Fairtrade Logo Arlwyo wrth eich sedd a Starbucks yn cefnogi Masnach Deg
  Nod Masnach Deg yw gwell prisiau, amodau gwaith priodol a thelerau masnach teg i ffermwyr a gweithwyr  Rhestr brisiau'r trolïau arlwyo wrth eich sedd

  Mae’r prisiau’n gywir ar adeg argraffu hyn ond mae’n bosibl y byddant yn newid.  
  Gwerthir pob eitem os oes rhai ar gael.
  Mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW.  
  Mae derbynebau TAW ar gael oddi wrth y stiward.

  *Noder: Dim ond oddi wrth docynnwr ar y trên y gellir prynu taleb arlwyo wrth eich sedd. Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn cerdyn debyd neu gredyd i dalu am dalebau arlwyo wrth eich sedd ar ein trenau.

  Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau. Cysylltwch â ni ar: Ffôn: 029 2043 0665 Ffacs: 08702 419 736 E-bost: atseatcatering@arrivatw.co.uk  

  Rydym bob amser yn chwilio am bobl gyfeillgar i ymuno â’n tîm arlwyo wrth eich sedd. Ewch i www.comeaboard.co.uk i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwaith arlwyo ar ein trenau (amser llawn a rhan amser).