Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Arriva Trains Wales Amserlenni

  New train timetables for Wales, May 2017

  Fe’ch cynghorwn i wirio hefyd am unrhyw newidiadau i’r amserlenni hyn oherwydd digwyddiadau mawr neu waith peirianyddol. I wneud hyn, ewch i Gwybodaeth fyw am Wasanaethau a’n tudalen Gwaith Gwella.

  • Defnyddiwch ein cynlluniwr teithiau ar-lein i weld prisiau a phrynu’ch tocynnau .
  • Gallwch brynu’ch tocyn ar eich ffôn clyfar trwy lawrlwytho ap di-dâl Trenau Arriva Cymru
  • Gallwch greu a lawrlwytho’ch amserlen bersonol eich hun sy’n benodol i’ch anghenion teithio yma

  Mae ein hamserlenni diweddaraf wedi cael eu cyhoeddi. Cliciwch yma i weld y prif newidiadau • Timetable 1 - May 2018
  Amserlen 1: Abertawe i’r Amwythig, Arfordir y Cambria a Chaer i Birmingham
   

  20 Mai 2018 - 8 Rhagfyr 2018 (Adobe Acrobat PDF)

 •  

  Timetable 2 - May 2018Amserlen 2: De Cymru i Ogledd Cymru a Manceinion 

  20 Mai 2018 - 8 Rahgfyr 2018 (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

   

   

 • Timetable 3 - May 2018Amserlen 3: Gorllewin Cymru, Abertawe, Maesteg, a Cheltenham 

  20 Mai 2018 - 8 Rahgfyr 2018 (Adobe Acrobat PDF)

  Noder: Ma amserau ar gyfer gwasanaethau Chwm Ebwy yn Amserlen Rhif 5. Gweler Amserlen 5 isod.

 • Timetable 4 - May 2018Amserlen 4: Gogledd Cymru a Chaer i Crewe, Warrington a Manceinion 

  20 Mai 2018 - 8 Rhagfyr 2018 (Adobe Acrobat PDF)

 • Timetable 5 - May 2018Amserlen 5: Y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd GAN GYNNWYS Chwm Ebwy i Gaerdydd  

  20 Mai 2018 - 9 Medi 2018 (Adobe Acrobat PDF)