Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ynghylch Trenau Arriva Cymru

  About Us - Banner

  Cysylltu pobl a chymunedau â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw


  Ein cwmni

  Cewch wybod pa mor fawr yw ein fflyd, faint o bobl rydym ni’n eu cyflogi a ffeithiau diddorol eraill sydd i gyd yn cyfrannu at fynd â chi o A i B...

  Ein perfformiad

  Caiff hwn ei ddiweddaru bob mis. Gallwch weld pa mor dda rydym ni’n cyrraedd y targedau am brydlondeb a dibynadwyedd a osodir i ni gan y llywodraeth.

  Uwch Reolwyr  

  Dyma Dîm Uwch Reolwyr Trenau Arriva Cymru. Cewch wybodaeth yma am bob aelod o’r tîm.

  Grŵp Arriva

  Mae Trenau Arriva Cymru’n rhan o grŵp Arriva, sy’n eiddo i Deutsche Bahn. Cewch wybodaeth yma am aelodau eraill o’r grŵp.

  Partneriaid allweddol

  Er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi, rydym ni’n cydweithio’n agos â nifer o grwpiau a sefydliadau. Cewch ddysgu mwy am yr hyn a wnawn gyda phwy.