Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cadw Plant a Phobl Ifanc yn Ddiogel

  Mae gennym raglen weithredol o gynlluniau ar y gweill i fynd i’r afael â throseddu ar y rheilffordd.  

  Parth Diogelwch: Adeilad ac ynddo offer arbennig yw hwn, yn Nhrefforest, i’r gogledd o Gaerdydd. Mae’n cael ei ariannu a’i arwain gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

  Mae ar agor i ysgolion a grwpiau eraill, sy’n ymweld â’r gwahanol stondinau gwybodaeth. Hefyd mae cynrychiolydd o Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn rhoi cyflwyniad 10 munud iddynt.

  Pentre Peryglon: Canolfan bwrpasol yw Pentre Peryglon sy’n darparu addysg ymarferol am ddiogelwch i blant a phobl ifanc yn benodol, ond gall pob aelod o’r gymuned fwynhau’r hyn mae’n ei gynnig. Yn y ganolfan yn Nhalacre, ger Prestatyn, gall plant ddysgu am ddiogelwch, dinasyddiaeth a datblygu sgiliau byw hanfodol.

  I gael gwybod sut i fod yn ddiogel a chael hwyl ym Mhentre Peryglon, ac i gadw lle, ebostiwch bookings@dangerpoint.org.uk .

  Ymweliadau ag ysgolion: Mae swyddogion cyswllt ysgolion Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ymweld ag ysgolion trwy apwyntiad ac yn treulio’r diwrnod yn siarad â dosbarthiadau am beryglon tresmasu a fandaliaeth.

  Operation Hawk
  : Mae swyddogion Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn mynd ar batrôl mewn lifrai ac mewn dillad plaen yng nghabiau trenau er mwyn rhoi sylw arbennig i leoedd sy’n wael am droseddu ar y rheilffyrdd.

  Mae hofrennydd Network Rail wrth gefn i ymateb yn gyflym ac ar unwaith yn ystod y gweithrediadau. Mae arno offer monitro uwch-dechnoleg y gellir eu defnyddio mewn gwrandawiadau llys.

  Mae’r heddlu’n rhedeg Operation Hawk mewn partneriaeth â Network Rail, Trenau Arriva Cymru a chwmnïau trenau eraill.

  Yr haf diwethaf, daeth Operation Hawk o hyd i lawer o oedolion a phlant a oedd yn ymwneud â throseddau fel tresmasu, taflu cerrig, rhoi rhwystrau ar y llinellau, ymddygiad afreolus, difrod troseddol a chyffuriau. Bydd llawer ohonyn nhw wedi cael eu herlyn.

  Trenau Q
  – trenau sy’n edrych fel trenau gwasanaeth arferol, sy’n cael eu rhedeg o dro i dro ar hyd llinellau sy’n wael am droseddau. Mewn gwirionedd, mae’r trenau’n llawn swyddogion heddlu a fydd yn neidio oddi arno i ddal pobl a welir yn troseddu ar y llinell neu’n agos ati.