Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel

  Educating Children

  Mae gennym raglen weithredol o fentrau ar y gweill i fynd i ddelio â throseddu ar y rheilffordd.

  Mae ein Tîm Diogelwch Cymunedol wedi'i ffurfio o yrwyr trenau sy'n ymgymryd ag ymweliadau trwy apwyntiad i ysgolion a grwpiau mewn cymunedau ar draws ein rhwydwaith.
   
  Mae pob cyflwyniad wedi'i deilwra i oedran y gynulleidfa ac mae'n para oddeutu un awr. Mae'r cyflwynwyr yn cyflwyno negeseuon diogelwch allweddol ac yn codi ymwybyddiaeth o beryglon a chanlyniadau tresmasu ar y rheilffordd. Mae'n bosib i swyddogion o Heddlu Trafnidiaeth Prydain fod yn bresennol gyda'r tîm pan fyddant ar gael.
   
  Os hoffech chi ofyn am ymweliad, llenwch y ffurflen archebu hon a'i dychwelyd i  railway.safety@arrivatrainswales.co.uk. Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod y sgwrs a chadarnhau'r trefniadau. Sylwch fod trafodaethau yn amodol ar argaeledd a gellir eu gohirio ar fyr rybudd oherwydd gofynion gweithredol. Pe bai hyn yn digwydd, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i wneud trefniadau amgen.
   
  I lawrlwytho adnoddau Addysg Diogelwch, cliciwch yma  https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/safety-education/