Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Gwasanaeth bwciadau busnes

  Travelling for Business by train with Arriva Trains Wales

  Rydym yn deall mai’r peth pwysicaf o ran teithio busnes yw’ch llwyddiant yn y gyrchfan a bod yn rhaid i’ch taith gyda ni gynorthwyo â hyn o’r dechrau i’r diwedd.


  Teithiau busnes

  Nod ein tîm cyfeillgar o arbenigwyr ar deithio busnes yw eich helpu i arbed arian, amser ac ymdrech fel y gallwch fod yn ddibryder ynghylch y trefniadau a chanolbwyntio ar ganlyniadau llwyddiannus. Rydym yn cynnig gwasanaeth hyblyg ac effeithiol iawn sydd wedi’i bersonoli i’ch anghenion penodol chi a’ch busnes.

  Mae llawer o fanteision wrth drefnu teithiau busnes trwom ni:

  • Dim ffioedd bwcio
  • Dim ffioedd am gardiau
  • Dim costau sefydlu
  • Casglu tocynnau o unrhyw beiriant tocynnau yn y Deyrnas Unedig chine
  • Gellir postio tocynnau i’ch lle gwaith
  • Dim ffioedd am bostio ac eithrio Danfoniad Arbennig neu Wedi’i Gofnodi

  • Data gwybodaeth reoli am eich bwciadau trenau  


  Tocynnau Tymor Corfforaethol

  Gallwch helpu’ch gweithwyr i arbed arian gyda thocyn tymor blwyddyn. Mae cynnig benthyciad di-log i brynu Tocyn Tymor Blwyddyn, a gaiff ei ad-dalu trwy ddidyniadau misol o’u cyflog, yn ychwanegiad gwych i’ch cynllun buddion gweithwyr.

  Mae’r buddion yn cynnwys:

  • 12 wythnos o deithiau am ddim
  • Gellir ei ddefnyddio ar wasanaethau unrhyw gwmni trên rhwng y ddwy orsaf o’u dewis

  • Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg, gan gynnwys penwythnosau s

  Siaradwch â ni am eich gofynion


  Icon - TelFfôn Telephone  
  03333 211202


  Icon - EmailE-bost
  business.bookings@arrivatw.co.uk