Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio i Abertawe gyda Threnau Arriva Cymru

  Travel to Swansea with Arriva Trains Wales

  Mae Abertawe yn ddinas lan môr  

  fywiog ond mae hefyd yn enwog am yr ardaloedd gwych cyfagos sy’n cynnwys Penrhyn Gŵyr (yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf ym Mhrydain mwy na 60 mlynedd yn ôl) a phentref glan môr y Mwmbwls. Mae Abertawe hefyd yn gartref i’r unig glwb pêl-droed yng Nghymru sy’n chwarae yn Uwch-gynghrair Lloegr.

  Search and Buy train tickets

  Saif gorsaf reilffordd Abertawe yn hwylus o agos i ganol y ddinas ac mae bysiau mynych i’r orsaf fysiau. O’r fan honno mae bysiau’n rhedeg i bob rhan o’r Mwmbwls a Bro Gŵyr.  

  Atyniadau penigamp

  National Waterfront Museum, Swansea

  I bobl sydd eisiau crwydro ac anturio ar lân y môr neu yng nghefn gwlad, mae Abertawe a Bro Gŵyr yn gyrchfan ddelfrydol. Mae canolfan hamdden fywiog y ddinas, LC, yng nghanol y ddinas, a Phwll Cenedlaethol Cymru yn werth ymweld â nhw. Mae modd cyrraedd Stadiwm Liberty, lle mae tîm pêl-droed Dinas Abertawe, sydd yn Uwch-gynghrair Lloegr, a thîm rygbi Rhanbarthol y Gweilch yn chwarae, yn gyflym ar wasanaeth bws uniongyrchol o orsaf Abertawe.

  Mae Penrhyn Gŵyr yn llawn pethau gwych, o Fae Rhosili sy’n enwog ar draws y byd i Three Cliffs Bay. Mae Llwybr Arfordir Bro Gŵyr yn caniatáu i chi fwynhau rhai o’r golygfeydd glan môr gorau ym Mhrydain.

  Ac mae traethau lu y Mwmbwls a Bro Gŵyr yn anhygoel!

  Mae’r bysiau lleol yn golygu bod llwybr yr arfordir a baeau a thraethau Bro Gŵyr yn hygyrch iawn i bobl sydd heb gar.

  Diwylliant a threftadaeth

  Mae treftadaeth forol sylweddol gan Gymru ac mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol Abertawe yn dod â’r dreftadaeth honno’n fyw. Tafliad carreg o’r fan honno mae Amgueddfa Abertawe, yr hynaf yng Nghymru. Mab enwocaf Abertawe yw’r bardd a’r llenor Dylan Thomas. Cewch fynd i Ganolfan Dylan Thomas i weld arddangosfa ar ei fywyd a’i waith ac ymweld â Pharc Cwmdonkin a chartref bore oes Dylan yn yr Uplands.

  Ymysg y safleoedd treftadaeth eraill mae cestyll Bro Gŵyr a’r mwyaf ysblennydd ohonynt, Castell Ystumllwynarth. Mae Canolfan Treftadaeth Gŵyr yn Parkmill yn cynnig amgueddfa bywyd gwledig hynod ddiddorol a chanolfan crefftau.

  Siopa

  Mumbles, Swansea

  Mae Abertawe yn lle gwych i siopa ac yn cael ei chydnabod fel canolfan siopa ranbarthol i dde-orllewin Cymru. Ceir yno lawer o enwau mawr y stryd fawr yn ogystal â siopau arbenigol, arcedau traddodiadol a’r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru. Mae pentref hynod y Mwmbwls, yn agos iawn ar hyd y bae, yn cynnig amrywiaeth o siopau annibynnol ac orielau llawn cymeriad. Labeli dylunwyr, crefftau llaw a hyd yn oed offer a dillad syrffio, cewch hyd i bopeth yma.

  Bwyd a diod

  Mae gan Abertawe amrywiaeth fawr o fwytai steilus at bob dant. Mae Marchnad Abertawe, y farchnad dan do fwyaf yng Nghymru, yn llawn dop o gynnyrch lleol. Mae gan y Mwmbwls a Bro Gŵyr lawer o fwytai a thafarnau mewn mannau hardd, sy’n gweini cynnyrch lleol a chwrw rhagorol o ficro-fragdai brodorol.

  I gael gwybod rhagor am Fae Abertawe, y Mwmbwls a Bro Gŵyr, ewch i’r wefan dwristiaeth swyddogol: www.visitswanseabay.com

  Search and Buy train tickets