Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cytundeb Lefel Gwasanaeth


  Ffôn
  : Os ydych chi’n cysylltu â ni dros y ffôn ac na allwn ateb eich ymholiad ar unwaith, ein nod yw rhoi ateb cyn pen tri diwrnod gwaith.

  E-bost: Os ydych chi’n cysylltu â ni trwy e-bost, ein nod yw rhoi ateb llawn ichi cyn pen deg diwrnod gwaith.

  Post: Os ydych chi’n cysylltu â ni trwy’r post, ein nod yw rhoi ateb llawn ichi cyn pen deg diwrnod gwaith.
  Os yw’ch ymholiad neu’ch cwyn yn galw am ymchwiliad manwl sy’n golygu na fyddwn, o bosibl, yn gallu rhoi ateb llawn ichi cyn pen deg diwrnod gwaith, byddwn yn cydnabod eich gohebiaeth cyn pen pum diwrnod gwaith a’n nod fydd rhoi ateb ysgrifenedig llawn cyn pen 20 diwrnod gwaith.

  Os ydych chi’n cysylltu â ni ynghylch taith trên y buoch arni, bydd yn ein helpu i ddelio â’ch adborth a’ch sylwadau cyn gynted ag y bo modd os rhowch y wybodaeth ganlynol yn eich gohebiaeth. 

  o Dyddiad eich taith
  o Yr amser yr oedd eich trên i fod i ymadael
  o Yr orsaf roeddech yn teithio ohoni a’r orsaf roeddech yn teithio iddi
  o Os bu oedi ar eich taith, pa mor hir oedd hwnnw
  o Os ydych yn hawlio iawndal bydd angen i chi ddarparu’ch tocyn am y daith. Os nad yw’ch tocyn gennych chi mwyach, mae’n bosibl y byddwn yn derbyn prawf arall o’ch taith, fel eich cadarnhad bwcio.

  Twitter: Os ydych yn trydar atom ar @ArrivaTW, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn ichi gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost gyda mwy o wybodaeth er mwyn trafod eich trydariad yn fanylach. Yn ystod cyfnodau prysur mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ateb pob trydariad, felly yn y lle cyntaf rydym yn annog ein cwsmeriaid i edrych ar y wybodaeth ar ein gwefan.