Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cewch ddarganfod Cymru ar y trên gydag un o docynnau crwydro Trenau Arriva Cymru!

  Journey through Wales by train with one of Arriva Trains Wales Rovers & Rangers Tickets! Mae gennym nifer o docynnau crwydro, ac mae pob un yn cynnig teithiau diderfyn ar y trên am un diwrnod ar rannau penodol o rwydwaith Trenau Arriva Cymru.

  Does dim angen prynu’r tocynnau hyn ymlaen llaw. Gallwch brynu’r tocynnau crwydro o swyddfa docynnau’r orsaf neu ar y trên ar y diwrnod rydych chi’n penderfynu teithio.

  Crwydro Arfordir y Cambrian

  Mae tocyn Crwydro Arfordir y Cambrian yn ddilys rhwng Pwllheli ac Aberystwyth a Machynlleth. Mae Llinell y Cambrian yn cynnig un o’r teithiau rheilffordd harddaf yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

  Cliciwch yma i weld Map Crwydro’r Cambrian

    Oedoly
  Plentyn
  Teulu
  Cerdyn Rheilffordd 
  Crwydro’r Cambrian Diwrnod   £12.50 £6.25 £21.00 £8.30  Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos 

  Tocyn crwydro undydd neu gyda’r nos sy’n cynnig teithiau diderfyn ar rwydwaith y Cymoedd a Llinellau Lleol Caerdydd. Mae Tocyn Crwydro Caerdydd a'r Cymoedd yn rhoi cyfle i chi ddarganfod amgueddfeydd a chestyll y Cymoedd, mwynhau byd natur ar hyd Taith Taf neu ymweld â Bae Caerdydd â’i lu o fannau diwylliannol ac adloniadol a lleoedd bwyta. Mae Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd yn ddilys ar gyfer teithiau ar ôl 09.30 dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc), sydd 15 munud yn hwyrach na’r amser dechrau presennol.

  Neu beth am noson allan yng Nghaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr neu unrhyw le ar rwydwaith y Cymoedd a Llinellau Lleol Caerdydd gyda Thocyn Crwydro Gyda’r Nos?

  Cliciwch yma i weld map Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn Crwydro Gyda’r Nos

    Oedolyn
  Plentyn
  Tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd
  £12.00 £6.25
  Tocyn Crwydro’r Cymoedd Gyda’r Nos
  £6.50 Heb fod ar gael  Crwydro Gorllewin Cymru

  Mae Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru’n cynnig teithiau diderfyn yng Ngorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin, Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun.  

  Cliciwch yma i weld map Tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru  Tocyn Cylch Ffestiniog

  Mae Rheilffordd Ffestiniog a Threnau Arriva Cymru’n cynnig tocyn cylch yng Ngogledd Cymru.

  Cliciwch yma i weld map Tocyn Cylch Ffestiniog

    Oedolyn
  Plentyn
  Cerdyn Rheilffordd
  Tocyn Cylch Ffestiniog
  £39.00 - £44.00 £19.50-£22.00 £26.00-£29.30  Tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru

  Mae tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru yn cynnig taith undydd cylchol gyda theithiau diderfyn yn y naill gyfeiriad neu’r llall ar Linell Calon Cymru.

  Cliciwch yma i weld map Calon Cymru 

    Oedolyn
  Plentyn
  Cerdyn Rheilffordd
  Tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru
  £39.00 £19.50 £25.75


  Tocyn Crwydro Dau Ddiwrnod Rheilffordd Calon Cymru

  Mae Tocyn Dau Ddiwrnod Rheilffordd Calon Cymru yn cynnig taith cylchol mewn unrhyw cyfeiriad rhwng Abertawe - Llandrindod Yr Amwythig - Caerdydd ac Abertawe.

  Gellir prynu'r tocyn o unrhyw orsaf sydd â swyddfa docynnau neu ar y trên.

  Cliciwch yma i weld map Calon Cymru

  Oedolyn
  Plentyn
  Cerdyn Rheilffordd
  Tocyn crwydro diwrnod cylchol Calon Cymru
  £59.00 £29.50 £39.30  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru

  Mae Tocyn Crwydro Gogledd Cymru yn cynnig gwerth ardderchog am arian ac yn cael ei ddefnyddio fwyfwy gan bobl sy’n teithio ar y bws a’r trên o gwmpas y Gogledd. Gallwch brynu tocyn i 2 barth, 3 pharth neu bob parth.

  Cliciwch yma i weld map Tocyn Crwydro Gogledd Cymru

    Oedolyn
  Plentyn
  Cerdyn Rheilffordd 
  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru 2 barth
  £13.00 £6.50 Heb fod ar gael
  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru 3 pharth
  £22.00 £11.00 Heb fod ar gael
  Tocyn Crwydro Gogledd Cymru Pob parth
  £38.00 £19.00 £25.30  Tocyn Crwydro Bro Gŵyr

  Mae Tocyn Crwydro Bro Gŵyr yn cael ei ychwanegu at eich tocyn trên gan roi teithiau diderfyn i chi ar fysiau ym mro Gŵyr, y Mwmbwls a dinas Abertawe. Prynwch ef gyda’ch tocyn trên i Abertawe neu yng ngorsaf Abertawe ar ôl i chi gyrraedd.

  Cliciwch yma i weld y daflen a map o lwybrau bysiau Bro Gŵyr 

       Oedolyn          Plentyn      
   Cerdyn Rheilfford
  Tocyn Crwydro Bro Gŵyr Diwrnod
     £5.40  £3.60  Not available
  Tocyn Crwydro Bro Gŵyr Gwyliau Byr (3 diwrnod)
     £13.00  £8.00  Not available


  Pethau mae angen i chi eu gwybod: