Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Arriva Trains Wales Perfformiad 

  See how our service is operating

  Rydym yn gweithio’n galed i redeg gwasanaeth dibynadwy ar draws ein rhwydwaith fel y gallwn eich cysylltu â’r hyn sy’n bwysig.

  Bob pedair wythnos rydym yn diweddaru’r ffigurau prydlondeb a dibynadwyedd trenau ac yn eu dangos yn ein prif orsafoedd. Er hwylustod a chyfleustod, maent i’w gweld yma hefyd.  

   
  Grŵp Gwasanaeth Prydlondeb dros y
  4 wythnos ddiwethaf
   
    Prydlondeb dros y
  12 mis diwethaf
   
  Dibynadwyedd dros y
  4 wythnos ddiwethaf
   
    Dibynadwyedd dros y
  12 mis diwethaf
   
  De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru
  94.9%
  94.1% 99.1% 98.7%
  Cymru Lloegr
  94.7%
  95.2% 97.7% 98.3%
  Cambrian 89.4%
  93.9% 98.5% 98.9%
  Y Gororau 
  92.2%
  92.0% 99.3% 99.0%
  Canghennau gogledd Cymru
  92.2%
  94.4% 98.7% 98.6%
  Rhyngdrefol Gogledd Cymru
  91.7% 95.0% 98.0% 98.5%
  Llinellau’r Cymoedd 
  96.4%
  96.6% 99.6% 99.2%

  Grŵp Gwasanaeth   yn fisol
  Gostyngiad tocynnau
   
  Dilysrwydd hirach
  Gostyngiad tocynnau 
  Dyddiau di-rym
  Tocynnau misol
  Dyddiau di-rym
  Tocynnau blwyddyn
  De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru
  0% 0% 0 4
  Cymru Lloegr
  5% 7% 0 3
  Cambrian 0% 0% 0 3
  Y Gororau 
  0% 0% 0 3
  Canghennau gogledd Cymru
  0% 0% 0 3
  Rhyngdrefol Gogledd Cymru
  0% 0% 0 3
  Llinellau’r Cymoedd 
  0% 0% 0 3

  Dyddiadau’r cyfnod: 19 Awst i 15 Medi 2018

  Data ychwanegol am ein perfformiad

  Rhaid i’r holl gwmnïau trên yn y Deyrnas Unedig weithredu’n unol â safonau perfformiad a phrydlondeb a osodir gan Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Er y gall pethau fynd o chwith o dro i dro, rydym yn aml ymysg y cwmnïau trên gorau yn y Deyrnas Unedig o ran ein Mesur Perfformiad Cyhoeddus. Gweld mwy o fanylion 

  Hoffem i’n teithwyr wybod sut yr ydym yn perfformio. Isod fe welwch siartiau sy’n cynrychioli:

  • % Ar amser  - Canran ein trenau sy’n cyrraedd o fewn 59 eiliad i’r amser a hysbysebir  
  • % PPM  - Mae ein Mesur Perfformiad Cyhoeddus yn dangos canran ein trenau sy’n cyrraedd o fewn 4 munud 59 eiliad i’r amser a hysbysebir  
  • Cyfrifoldebau am oedi  –  Nifer y munudau o oedi a’r sawl sy’n gyfrifol amdano
    ATW Overall - On Time
  ATW Overall - PPM 


  ATW Overall - Delays


 • Breakdown by Area

  Cambrian Line Performance North Wales Inter Urban Performance North Wales Branches Performance South West & Central Performance
  Marches Performance Valley Lines Performance Wales England Performance ATW Overall Performance