Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Multi-Flex i ddyfeisiau symudol

  Mobile Multiflex Tickets - Cheaper by the dozen

  Gallwch arbed 16% ar gost teithiau rheolaidd ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru, trwy ddefnyddio ein pecyn arbennig o docynnau y gallwch ei brynu unrhyw le, unrhyw bryd, eu storio a’u defnyddio ar eich dyfais symudol!


  Mae Multi-Flex yn becyn rhatach o 12 mTicket sy’n gadael i chi ddewis chwe thaith ar drên bob ffordd rhwng dwy orsaf gymwys. Ar gael gynt dim ond ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd, erbyn hyn maent wedi cael eu hymestyn i fwy o wasanaethau dethol ar draws ein rhwydwaith. Gallan nhw eich helpu i arbed arian ar nifer fawr o deithiau byrrach ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru.

  Os ydych chi’n teithio ar linell Coryton gallech arbed hyd at 25% ar gost teithiau rheolaidd ar ein gwasanaethau wrth i ni dreialu mwy o fwndeli Multi-Flex. 


  I lawrlwytho ein ap ATW Tickets DI-DÂL  

  Ar eich ffôn clyfar neu lechen ewch i app.arrivatrainswales.co.uk neu chwiliwch am “ATW Tickets” yn eich siop apiau

  Button - Get the app  Arbed 16% ar bob taith o gymharu â chost yr un nifer o docynnau dwyffordd diwrnod Anytime ar brisiau Trenau Arriva Cymru. Gellir storio mTickets Multi-Flex am 3 mis ar ôl eu prynu. Rhaid gwneud pob mTicket yn weithredol cyn ei ddefnyddio i deithio. Yn amodol ar signal y rhwydwaith. Prisiau’n ddilys hyd 19/05/2018. Mae Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol, telerau ac amodau’n berthnasol. Mae’n bosibl y bydd eich darparwr rhwydwaith yn codi ei ffioedd arferol am negeseuon testun a data.


 • FAQ