Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Crwydro’r Brifddinas

  Explore the Capital - CYMRAEG

  Mae tocyn diwrnod Crwydro’r Brifddinas yn rhoi ichi ddiwrnod o deithiau diderfyn ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth.

  Pam talu crocbris am barcio’r car neu wastraffu amser mewn traffig, pan allech chi grwydro’r ddinas ar drên? Mae ein tocyn diwrnod Crwydro’r Brifddinas yn arbed arian ichi ac yn cynnig mwy o hyblygrwydd o gymharu â’n tocyn dwyffordd diwrnod safonol neu brynu cyfuniad o docynnau unffordd. Cewch weld drosoch eich hun pam mae’n gwneud synnwyr i deithio ar y trên. 

   

  Dim ond £4.50

  Gallwch godi tocyn diwrnod Crwydro’r Brifddinas am £4.50 yn swyddfa docynnau’r orsaf reilffordd leol neu ei brynu ar y trên os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau lle rydych chi’n cychwyn ar eich taith


  Ticket - White out 


  Pryd allaf i deithio?

  • Gallwch deithio unrhyw bryd ond nid cyn 09:30am na rhwng 16:00 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
  • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar deithio ar benwythnosau neu wyliau banc.
  • Os oes gennych chi Gerdyn Rheilffordd Cenedlaethol cewch 1/3 oddi ar y pris.
  • Mae plant rhwng pump a phymtheg oed yn cael gostyngiad o 50% a gall plant o dan bump oed deithio am ddim gyda theithiwr sy’n talu am docyn.

  Explore the Capital - Map

  Ble allaf i deithio?

  Gallwch dreulio’r bore yn rhoi bwyd i’r hwyaid ym Mharc y Rhath, taro draw i’r Bae i gael cinio, neidio ar y trên i’r Tyllgoed i fynd i sgïo, ac yna mynd yn ôl adref. 

  • Bae Caerdydd
  • Birchgrove
  • Caerdydd Canolog
  • Caerdydd Heol y Frenhines
  • Cathays
  • Cogan
  • Coryton
  • Danescourt
  • Eastbrook
  • Grangetown
  • Heol Dingle
  • Lefel Isel y Mynydd Bychan
  • Lefel Uchel y Mynydd Bychan
  • Llandaf
  • Llanisien 
  • Parc Ninian 
  • Parc Waun-gron
  • Penarth
  • Radur
  • Rhiwbeina
  • Glas
  • Y Tyllgoed
  • Yr Eglwys Newydd 


  Sut allaf i gael un?

  Gallwch godi tocyn diwrnod Crwydro’r Brifddinas am £4.50 yn swyddfa docynnau’r orsaf reilffordd leol neu ei brynu ar y trên os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau lle rydych chi’n cychwyn ar eich taith.

  Prynu tocyn cyn mynd ar drên

  Wrth gychwyn o orsaf lle mae cyfleusterau prynu ar waith, eich cyfrifoldeb chi yw prynu tocyn dilys ar gyfer y daith cyn mynd ar drên.

  I gael gwybod mwy >> 

  Buy Before You Board