Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau ‘Anytime’  

  Mae tocynnau ‘Anytime’ yn docynnau cwbl hyblyg, heb unrhyw gyfyngiadau ar amser o’r dydd neu ddiwrnod yr wythnos o ran pryd y gallwch deithio.


  Unffordd ac Unffordd Diwrnod

  Yn ddilys am un daith unffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn.

  Dwyffordd Diwrnod
  Yn ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn.

  Dwyffordd
  Yn ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf. Mae’r rhan allan yn ddilys am bum diwrnod o’r dyddiad dechrau a ddangosir ar y tocyn. Mae’r rhan yn ôl yn ddilys am un mis calendr o’r dyddiad dechrau a ddangosir ar y tocyn.

  Newid tocyn ‘Anytime’ 
  Nid oes unrhyw gyfyngiadau amser o ran pryd y gallwch deithio gyda’r tocyn hwn, ar yr amod bod y daith allan o fewn 5 diwrnod i’r diwrnod a ddangosir ar y tocyn a’ch bod yn cwblhau’ch taith o fewn un mis calendr, neu ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn ar gyfer tocynnau ‘Anytime’ diwrnod. 

  Os ydych chi’n bwriadu newid y llwybr y byddwch yn ei ddilyn, mae’n debyg y bydd yn rhaid ichi dalu swm ychwanegol. Dylech holi yn y swyddfa docynnau. 

  I gael mwy o wybodaeth am docynnau ‘Anytime’, ewch i wefan Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol.  

  Dylech wirio manylion eich taith arfaethedig cyn prynu tocyn a theithio. Weithiau gall gwaith gwella’r rheilffyrdd gan Network Rail effeithio, ar fyr rybudd, ar amserlenni, llwybrau a’r mathau o gerbydau a ddefnyddir.

  Pan brynwch docyn i deithio ar y rheilffyrdd, rydych yn ymrwymo i gytundeb gyda Threnau Arriva Cymru a chwmnïau trên eraill yn y Deyrnas Unedig, a elwir Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol. Gellir gweld hwn ar wefan National Rail.

  Gall y swyddfa docynnau yn eich gorsaf reilffordd leol roi’r wybodaeth hon yn ystod ei horiau agor, neu cliciwch yma i gynllunio’ch taith gan ddefnyddio’r wefan hon. 

  Cliciwch yma i gael gwybod am berfformiad gwasanaethau trên mewn amser real.

  Gallwch hefyd gofrestru am ein gwasanaeth cylchlythyr e-bost i gael gwybod yn rheolaidd am newidiadau pwysig ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru.